Aktuality / Dopravné ihrisko "Semafór nie je fór" je otvorené.

 

V piatok 10. júna sa mohla Materská škola na Ul. gen. Svobodu pochváliť svojim výnimočným úspechom. Škôlka získala prostriedky v projekte s názvom Bezpečne na cestách od Nadácie Volkswagen Slovakia v sume 3 tisíc eur a tie použila na vybudovanie dopravného ihrisa "Semafór nie je fór", ktoré slávnostne otvorila.

MŠ gen Svobodu má 5 tried so 110 deťmi a plochu školského dvora, ktorú chceli v rámci projektu zaujímavo využiť.
V areáli materskej školy je vybudované dopravné ihrisko na celoročné využitie školského dvora. Vytvorilo sa prostredie na vzdelávanie dopravnej výchovy pre každé dieťa a mladé rodiny bez výnimky. Detí sa budú môcť naučiť využívať svetelnú signalizáciu v vzdelávacích aktivitách s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu. Budú sa hravo učiť zásady bezpečnosti cestnej premávky v roli chodca, kolobežkára, cyklistu, spolujazdca a budúceho vodiča.
Realizácia projektu priniesla vyznačené cesty okolo budovy školy, prechody pre chodcov, detské semafory, makety značiek, kolobežky, prilby, odrážadla a tiež trojkolky. ​
Deťúrence od 2 rokov sa budú hravo učiť o význame značiek a semaforu, budú sa orientovať v pravidlách cestnej premávky, správne reagovať na svetelnú signalizáciu. Naše deti vo Svidníku budú mať možnosť získať psychomotorické zručnosti v dopravnej výchove zážitkovou formou. Projektom s Volkswagenom sa podarilo vytvoriť vozový park - kolobežky, autá, odrážadla. Škôlka tiež nadobudla základnú ochranu pri jazde – prilby i reflexné vesty.
Dopravného ihrisko a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke má pozitívnu motiváciu k predchádzaniu nebezpečných situácii na cestách. Priorita materskej školy je práve podporovať dopravné aktivity aj smerom k rodičom. V meste Svidník zatiaľ nie je semafor a tak deti nemajú možnosť sa prirodzene naučiť reagovať na svetelnú signalizáciu. Cez Nadáciu Volkswagen Slovakia pripraví škola deti na zodpovednejší život vytvorením podmienok výučby.
Materská škôlka išla do projektu s krásnym mottom: " Vidieť a byť videný", teda podporiť záujem o dopravnú výchovu a takto by chcela viesť deti od 2 rokov do 6 rokov počas výchovno-vzdelávacieho procesu i všetky deti zo sídliska v letných aktivitách, deti predškolského veku z MŠ v meste, mladé rodiny a podporovať mimoškolské aktivity.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta Svidník, pozvaných hostí a tešiacich sa škôlkarov a učiteliek. Prítomní boli obdarovaní symbolickým vodičským preukazom na používanie tohto krásneho nového ihriska a užili si aj krátky program v podaní detičiek.
Mesto Svidník sa zaujímalo v žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Materskú školu na Ul. gen. Svobodu o zatepľovanie budovy. Tejto žiadosti bolo vyhovené a škôlka prejde zateplením v priebehu roka 2017 v hodnote 528 tisíc eur.
Vedenie mesta sa naďalej bude usilovať o získanie prostriedkov na zateplenie MŠ na UL. 8.mája a o kompletnú rekonštrukciu pre MŠ Ľ. Štúra, ktorá má najviac detí v meste a je najväčšou materskou školou v meste.
Úspech každej materskej, či základnej školy je úsilím riaditeliek i učiteľov v spolupráci s mestom, preto veríme, že úspechov bude čo najviac, aby sa kvalita vzdelania vo Svidníku stále zvyšovala.

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.