Aktuality / Doplnený kamerový systém je už spustený

Mesto Svidník pred časom informovalo o úspešnosti v získaní prostriedkov cez Ministerstvo vnútra SR na Podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality. Svidník získal v rámci projektu 12 nových kamier, ktoré slúžia na pokrytie verejných priestranstiev.


Celkový rozpočet na tento rozšírený systém je 12,5 tisíc eur, pričom spolupodiel mesta je 20% čo predstavuje 2,5 tisíc eur. Miesta, kde sú kamery inštalované sú: 2x Festivalová ulica-nové bytovky nižšieho štandardu, 3x areál futbalový štadiónu, 2x cintoríny pri Dome smútku, 2x lokalita pri moste na Ul. Ľ. Štúra, 1x ihrisko na Karpatskej ulici a 2x v lokalite cintorína na Nižnom Svidníku. Digitálne kamery budú zaznamenávať uhol 104° a niekoľko kamier je s uhlom 87°, majú svietivosť do 50 m a rozlíšenie 4Mpx, ponúkajú tiež možnosť zaznamenávania zvuku. Kamery svojou činnosťou doplnia pôvodných 8 kamier a spolu s jednu novou kamerou hradenou z rozpočtu mesta je inštalovaných vo Svidníku 21 kamier. V súťaži o zabezpečenie a montáž kamier bola úspešná firma Jaco, s.r.o., ktorá odovzdala kamery do užívania k 6. júla 2018.


Prioritami výzvy bolo znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, tiež zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách a pomoc obetiam trestných činov. Podľa slov primátora mesta Svidník Jána Holodňáka: „Boli sme úspešní v projektoch a tiež chcem poďakovať poslancom MsZ, ktorí vyčlenili ďalšie prostriedky a zároveň sa uchádzame o ďalšie financie na obnovu už existujúceho kamerového systému v centre mesta. Kamery sú vo všeobecnosti citlivou témou, ale je dôležité povedať, že slúžia pre ľudí a tak, aby zachytávali len verejné priestranstva a slúžili pre bezpečnosť občanov a udržiavanie poriadku. Pre mňa, ako primátora je to dobrá správa, lebo si napĺňame svoje vízie o zlepšení bezpečnosti.“

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.