Aktuality / DOHODLI SA

 

DOHODLI SA
 
Vo štvrtok 17.februára 2011 sa na jednaní na Mestskom úrade vo Svidníku dohodli predstavitelia Mestského úradu vo Svidníku so Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky na novej koncepcii  57. Slávností Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 17. – 19. júna 2011.
Na jednaní sa zúčastnil primátor mesta Ing. Ján Holodňák, prednosta MsÚ Mgr. Vladimír Šandala, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a telesnej kultúry Mgr. Ján Vook, riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku PhDr. Mária Pajzinková a za Zväz Rusínov-Ukrajincov SR predseda Ústrednej rady ZRUSR Ing. Peter Sokol, podpredseda Ústrednej rady ZRUSR Mgr. Pavol Bogdan a člen Ústrednej rady ZRUSR Mgr. Peter Begeni.
Po vlnách kritiky verejnosti na predchádzajúce ročníky „Festivalu vo Svidníku“, sa všetci prítomní jednomyseľne dohodli, že je potrebná zmena programovej skladby tak , aby „Slávnosti“ pritiahli čo najviac divákov, ktorým sa program bude páčiť a do Svidníka  budú radi chodiť aj v ďalších rokoch.
 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.