Aktuality / Dohoda o spolupráci s Karpatským euroregiónom Poľsko

 

V stredu 11. apríla 2012 bola slávnostne podpísaná na mestskom úrade  Dohoda o spolupráci medzi združením Karpatský euroregión Poľsko a Mestom Svidník. Cieľom tejto dohody je spolupráca pri podpore prorozvojových spoločensko – ekonomických procesov a územnej spolupráce v cezhraničnom, nadnárodnom a medziregionálnom rozsahu na území Karpatského euroregiónu. Zmluvu slávnostne podpísali: za Mesto Svidník primátor Ján Holodňák, za Karpatský euroregión Poľsko predseda predstavenstva Jozef Jodlowski a podpredseda predstavenstva Dawid Lasek.
Ako povedal primátor Ján Holodňák, návrh o dohode jednohlasne podporilo mestské zastupiteľstvo a tým sa otvára obrovský priestor na spoluprácu najmä v oblasti hospodárstva, ale aj v oblasti kultúry a športu, pričom prvým výsledkom je obnova klziska vo Svidníku. Vyzdvihol prácu svojho zástupcu Mirona Mikitu, ktorý bol nosným článkom pri príprave dohody a nadviazania spolupráce s Karpatským euroregiónom Poľsko. Karpatský euroregión Poľsko je združením zastrešujúcim všetky organizácie Karpatského euroregiónu, a ako povedal Jozef Jodlowski, Svidník je vstupnou bránou do Poľska, preto by bol rád, ak by sa tu zriadila a pracovala aj pobočka.                                JM  

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.