Aktuality / Dohoda o cezhraničnej spolupráci s okresom Sanok

 

V poľskom Sanoku bola podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci medzi mestom Svidník a okresom Sanok. V rámci tejto dohody sa budú rozvíjať vzťahy v rámci partnerstva v kultúrno-spoločenských, vzdelávacích, turistických i športových oblastiach a obe strany budú spolupracovať pri príprave a realizácii spoločných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce.
Za mesto Svidník dohodu podpísal primátor mesta Ján Holodňák a jeho zástupca Miron Mikita, za poľskú stranu predseda okresného zastupiteľstva v Sanoku Robert Pieszczoch a starosta Sanocki Sebastian Niźnik. V rámci výmeny skusenosti a vzdelávania umeleckých škôl bola podpísaná dohoda medzi svidníckou a sanockou umeleckou školou.
Na stretnutí sa zúčastnili aj poslanci MsZ Ján Haľko, Vladimír Kaliňák a Andrej Tyč, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, hlavný kontrolór Stanislav Fek a riaditeľka ZUŠ Janette Pichaničová.                       J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.