Aktuality / Dobrovoľný hasičský zbor má novú striekačku

 

Dobrovoľný hasičský zbor má novú striekačku
 
V piatok 3. februára 2012, pred výročnou členskou schôdzou členov DHZ mesta Svidník, dostali jej členovia darček od primátora Jána Holodňáka v podobe „novej“ hasičskej striekačky. Stará striekačka PS 12 už trpela rôznymi neduhmi, preto bola upravená na striekačku s motorom TAZ 2,0 TOP-EX, ktorá predstavuje úpravu na maximálny výkon. Hodnota úpravy striekačky bola 8 tisíc eur. Novú striekačku pokrstil primátor a členom DHZ zaželal, aby im dlho poslúžila na hasenie požiarov, ale najmä takých, ktoré budú iba na cvičeniach a súťažiach.
DHZ Svidník má dlhoročnú tradíciu, keď bol založený v roku 1926 a v súčasnosti eviduje 65 členov z radov občanov. Činnosť zboru je úzko spätá s činnosťou samosprávy, pričom pravidelne vykonáva preventívne kontroly v rodinných domoch a malých prevádzkach. Na výročnej členskej schôdzi sa im primátor poďakoval za dobrovoľnú prácu pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci pri haváriách a živelných pohromách, prevenciami pred lesnými požiarmi a práci s mládežou. Zaželal im mnoho úspechov a zdaru pri ich užitočnej práci a aby spolupráca pokračovala, pričom zo strany mesta bude mať DHZ stále podporu.            JM

 

   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.