Aktuality / Dni Svidníka 2013

 

V piatok 28. júna 2013 sa slávnostným sprievodom od mestského úradu na pešiu zónu začali Dni Svidníka 2013. V príhovore privítal primátor mesta Ján Holodňák hostí, občanov i predávajúcich a zaželal všetkým vydarené Dni Svidníka 2013. V Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku potom 20 dobrovoľných darcov krvi, medzi nimi aj primátor mesta Ján Holodňák, poslanci mestského zastupiteľstva Viktor Varchola, Vladimír Kaliňák a Vladimír Žak,  darovalo svoju krv v rámci Primátorskej kvapky krvi, za čo im patrí veľká vďaka. V SNM-MUK vo Svidníku sa uskutočnila aj Poradňa zdravia, kde si mohli záujemcovia  dať zmerať základné hodnoty ako tlak, cholesterol, cukor a pod. V rámci Dni Svidníka je voľný vstup do SNM – MUK, skanzenu, Galérie Dezidera Millyho a do Vojenského historického múzea. V Podduklianskej knižnici je odpustenie upomienok spred roku 2013, zdarma internet a bezplatný zápis do knižnice. Na kúpalisko Vodný svet je v sobotu pre deti do 15 rokov vstup zdarma v doprovode platiaceho rodiča.     
Počas dňa prijal primátor mesta Ján Holodňák delegácie z partnerských miest Strzyżów, Chrudim a Rachov, ktoré prijali pozvanie na oslavy.
Popoludní začal na pešej zóne kultúrny program, v ktorom sa v prvom bloku divákom predstavili Anka Servická so skupinou, Rusín Čendeš Orchestra, ktorých humorným slovom sprevádzal Jožko Jožka.
O 20:00 hod odovzdal primátor mesta Ján Holodňák spolu s predsedom komisie MsZ pre udeľovanie cien mesta Svidník Andrejom Tyčom, po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku, Cenu mesta známemu  historikovi PaedDr. Jozefovi Rodákovi. Jeho životopis je na stránke mesta.                                                                                                        http://www.svidnik.sk/obcan/uspesni-jednotlivci/paeddr-jozef-rodak/
Po tomto slávnostnom akte vystúpila skupina Hrdza, po nej Elán Revival a pred polnocou vystúpila skupina Chiki liki tu-a. Záver piatkového programu patril peknému ohňostroju.
V sobotu 29. júna 2013 od 9-tej hodiny prebiehal na futbalovom štadióne turnaj Primátor football cup, ktorého sa zúčastnilo 5 mužstiev. Víťazstvo si odnieslo družstvo Ayroňákov, pred Učiteľmi a Mestom- seniori.
Na pešej zóne sa uskutočnila súťaž Najmilšie psíča. Víťazom v kategórii čistokrvných psov sa stala Anna Gibová so psom Bajka, v kategórii orieškov zvíťazila Eva Hudiková so psom Lilly. Diváci videli aj ukážku tanca so psom. Popoludní sa uskutočnili majstrovstvá v pretláčaní rukou - Oceľová ruka a potom vystúpili žiaci ZŠ Karpatská s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku a nakoniec vystúpili skupiny z partnerských miest Strzyżów,  Chrudim a aj z mesta Sanok.  Dámy cvičili na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Komenského Zumbu a Aerobik. Tohtoročné Dni Svidníka boli vydarené a zaujímavé, s programom, ktorý divákov pobavil aj počasie bolo ako na objednávku.       J.Mihalík

Fotografie z Dni Svidníka sú na stránke mesta:   http://www.svidnik.sk/fotogaleria/dni-svidnika-2013/

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.