Aktuality / Diskutovali o cyklotrasách a odkanalizovaní mesta

Začiatkom mája sa na pôde mestského úradu uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike odkanalizovania verejných priestranstiev a výstavby cyklochodníkov v meste. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia mesta, mestskí poslanci (M. Ždiňák, Mgr. M. Ivančová, Mgr. V. Kaliňák, J. Hirčko, C. Dudáš) a zástupcovia projektových spoločností, BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava (Ing. Milada Henkeľová, Ing. Marián Fábik, Ing. Ľuboš Hollý) a Ateliér URBEKO s.r.o., Prešov (Ing. arch. Vladimír Ligus).

Predmetom tohto stretnutia bolo oboznámenie prítomných s návrhom plánovaných cyklotrás v rámci mesta Svidník. Zástupca spoločnosti Ateliér URBEKO s.r.o., Prešov Ing. arch. Vladimír Ligus informoval o plánovaných trasách a o ich konštrukčnom riešení. Trasy navrhovaných „cyklistických chodníkov“ by mali viesť od pešej zóny popri Ladomírke k potoku Kapišovka, od pešej zóny popri Ladomírke a popri Ondave k mostu na Festivalovej ulici (späť cez lesopark), posledný úsek cyklochodníka by smeroval na Jedľovku. Poslanci MsZ sa do danej problematiky aktívne zapájali a navrhli aj ďalšie trasy. Následným krokom k realizácii cyklotrás v našom meste bude schválenie zmeny rozpočtu mesta na spracovanie projektovej dokumentácie.

V druhej polovici stretnutia sa prítomní venovali odkanalizovaniu verejných priestranstiev v meste, kde sa diskutovalo o návrhu odvedenia, zadržania a využitia dažďových vôd v meste. V návrhu projektovej spoločnosti BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava sú zahrnuté plochy na sídlisku Utra (od pešej zóny po garáže na Duklianskej ulici) a Dukla (od Makosu po garáže na Karpatskej ulici). Poslanci odporúčali do návrhu zahrnúť aj oblasti v blízkosti amfiteátra a SAD-ky. V jeseni tohto roku má vyjsť výzva Operačného programu Kvality životného prostredia, ktorý poskytuje možnosti čerpania pomoci z fondov EÚ. Do tohto projektu sa môže mesto Svidník zapojiť, ale tomu musí predchádzať schválenie zmeny rozpočtu mesta na spracovanie projektovej dokumentácie. V prípade úspešnosti pôjde o 95 percentnú návratnosť nákladov na celkový projekt. Týmto odkanalizovaním vieme usporiť na poplatkoch za zrážkovú vodu a zároveň zadržanou vodou zavlažovať trávnaté plochy v meste.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.