Aktuality / Digitálne vysielanie vo Svidníku

 

Digitálne vysielanie vo Svidníku
 
V pondelok 30.januára 2012 sa v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku uskutočnila tlačová beseda, účelom ktorej bolo cestou médií informovať širokú verejnosť o digitálnom vysielaní pomocou káblového rozvodu vo Svidníku. Tlačovú besedu zvolal primátor mesta Ján Holodňák a spolu s ním informoval o digitálnom vysielaní aj Michal Husár zo Službyt-u.
Na základe požiadaviek obyvateľov boli vybraté komisiou programy ktoré sú, resp. budú v ponuke KDS.
Analógové vysielanie zostane stále v ponuke, pribudne iba balíček digitálnych programov.
Znamená to, že v rámci analógovej ponuky ostávajú balíčky:
1. základná ponuka programov ( 3 programy) – bez digitálnych programov
2. stredná ponuka programov (13 programov ) – bez digitálnych programov
3. rozšírená ponuka – 35 programov analógových + 13 programov v digitálnom vysielaní   zdarma  „DIGITÁL -Štart„ (zdarma pre tých, ktorí majú televízne prijímače vybavené DVB – C tunerom)
Balíček „DIGITÁL – Základ“- obsahuje 35 programov v analógovom vysielaní + 13 programov „DIGITÁL- Štart“ + 45 digitálnych programov + 22 rádii.
Pre staršie televízne prijímače, alebo prijímače ktoré nemajú zabudovaný DVB-C tuner si musia abonenti prenajať, alebo zakúpiť tzv. SET-TOP Box, aby mohli sledovať digitálne vysielanie. V HD kvalite je možno sledovať 6 digitálnych staníc.
Ceny analógových „balíčkov“ ostávajú nezmenené, cena balíčka „DIGITÁL- Štart“ by mala byť 11,99 €/mesiac.
Aktivácia služby „DIGITÁL – Základ“ (karta - zapožičanie) je 10 € jednorázovo.
Prenájom dekódovacieho CA modulu je 1,50 €/mesiac, prenájom SD SET-TOP Boxu – 1.50 €/mesiac a prenájom HD SET-TOP Boxu je 1,99 €/mesiac.
Ako sa vyjadril primátor Ján Holodňák, mestu záleží na skvalitňovaní služieb pre obyvateľov a je rád, že televízne digitálne vysielanie vo Svidníku sa už začalo, ale je spokojný stým, že v ponuke ostáva aj digitálne vysielanie a občania, ktorým stačí analógová ponuka, nemusia doplácať žiadne ďalšie financie.   
O možnosti aktivovania digitálnych služieb je potrebné informovať sa priamo na Službyt-e vo Svidníku, alebo na telefónnom čísle 054 7522250, p. Horochonič. Informácie pre obyvateľov budú k dispozícii aj na Infokanále i na stránke www.sluzbyt.sk.                       JM                    

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.