Aktuality / Detské ihrisko na Nižnom Svidníku

Mesto Svidník zareagovalo na Výzvu Prešovského samosprávneho kraja a podalo žiadosť na poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2016. Poslanci PSK za náš okres rozhodli o pridelení finančnej dotácie vo výške 2 500 € na projekt „Hrou k zdraviu“. Na základe predložených ponúk bola vybratá kombinovaná zostava detského ihriska firmy Uniatest s.r.o. z Dubnice nad Váhom, ktorej celkové náklady aj s montážou činili 3660 € s DPH. Nová zostava detského ihriska bola osadená do areálu v tesnej blízkosti asfaltového ihriska na križovatke ulíc V. Nejedlého a Dlhej, teda v lokalite, kde doposiaľ takéto zariadenie nemali. 

Detských ihrísk v meste nikdy nie je dosť, takže veríme, že novému ihrisku sa potešia nielen samotné deti, ale aj ich rodičia. Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.