Aktuality / Deti na hokej

 

Vo štvrtok 4. januára to žilo na svidníckom klzisku hokejom. Slovenský zväz ľadového hokeja hlavne vďaka poslancovi MZ Vladimírovi Žakovi v spolupráci s Centrom voľného času, HK Svidnícki vlci a mestom Svidník zorganizovalo v našom meste akciu Deti na hokej.

Projekt Deti na hokej je sériou 36 podujatí v rôznych mestách Slovenska. Jeho hlavnými cieľmi sú zanechať v pamäti malých účastníkov podujatí pozitívnu skúsenosť s hokejom, zoznámiť rodičov potenciálnych hokejistov s hokejovým prostredím, pomôcť hokejovým klubom v materiálnom vybavení kategórie prípravky formou darovania 10 ks hokejového výstroja malým hokejistom, zvýšiť členskú základňu v najmladšej kategórii a vytvoriť tak zdravé športové konkurenčné prostredie. 134 detí spolu s rodičmi či starými rodičmi zaplnilo svidnícke klzisko pri športových a zábavných súťažiach, na konci ktorých ich čakala odmena.

Chceme sa poďakovať Červenému krížu, poslancovi MZ Svidník a PSK Jánovi Vookovi, Stanovi Skirkovi, Jozefovi Vašutovi za občerstvenie a všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou tohto náročného projektu. Podľa prísľubu SZĽH bude Svidník do projektu vybraný aj budúci rok a my sa už teraz tešíme na jeho ďalší ročník.

 

Pri príležitosti konania sa turnaja navštívila kanceláriu primátora riaditeľka oddelenia projektov a rozvoja SZĽH Mgr. Diana Kosová, spolu s predstaviteľmi svidníckeho klubu Vladimírom Žakom a Rastislavom Sivuličom. Prítomní sa rozprávali o tomto podujatí, jeho budúcnosti a o možnostiach zastrešenia nášej ľadovej plochy. 

 


2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.