Aktuality / Denné centrum informovalo o svojich aktivitách

Začiatkom februára navštívili zástupcovia Denného centra pri Mestskom úrade vo Svidníku kanceláriu primátora, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok a poďakovali za podporu mesta. Denné centrum vyvíjalo počas celého roka veľa zaujímavých aktivít, vďaka ktorým najmä svidnícki seniori mohli zmysluplne a aktívne tráviť svoj voľný čas. Obľúbenou činnosťou najmä medzi našimi seniorkami je kreatívna tvorba, výsledkom ktorej sú krásne ručné práce prezentované na ich výstavkách. V ponuke Denného centra Svidník sú taktiež rôzne besedy a prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy a kultúry. Fyzickú aktivitu si môžu občania navštevujúci spomínané centrum udržiavať prostredníctvom ponúkaných športových aktivít i turistických výletov. 

Denné centrum výrazne prispieva k zvýšenej kvalite života svidníckych občanov, v rámci ktorého im ponúka základné sociálne poradenstvo i záujmovú činnosť. V dennom centre sa podľa zákona poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. Zodpovední zamestnanci v spolupráci s odborom SZPČaO MsÚ Svidník utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť i na udržiavanie fyzickej a duševnej aktivity našich občanov.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.