Aktuality / Deň učiteľov vo Svidníku

 

Deň učiteľov vo Svidníku
 
25.3.2011 pozval primátor mesta Ján Holodňák pedagógov na slávnostný Deň učiteľov. Podujatie sa konalo v Spojenej škole a oslavy pedagógom spríjemnili svojím vystúpením Anna Poráčová a Otto Weiter. V úvode sa prihovoril pedagógom primátor mesta, ktorý im k ich sviatku poďakoval a zaželal mnoho úspechov v tejto náročnej práci. Vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu pedagóga pri výchove mladej generácie a spolu s vedúcim odboru školstva, kultúry, mládeže a telesnej kultúry Jánom Vookom a  riaditeľmi základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy potom ocenili vybraných pedagógov z každej školy. Obaja menovaní spolu s prednostom Krajského školského úradu v Prešove Vladimírom Kaliňákom odovzdali kytičku kvetov všetkým pedagógom.                                             JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.