Aktuality / Deň učiteľov slávili aj bývalí pedagógovia

 

V pondelok 31. marca 2013 pozval primátor mesta Ján Holodňák bývalých pedagógov na oslavy Dňa učiteľov. Stretol s nimi v AB reštaurácii a primátor sa im poďakoval za prácu, ktorú vynaložili pri vzdelávaní a výchove detí, z ktorých sú dnes už dospelí ľudia a mnohí ich nasledujú v práci ako pedagóg. Stretnutia sa zúčastnila predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež Marcela Ivančová a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová. V kultúrnom programe prítomným zaspievali a zahrali dievčence a mládenci z FS Makovička.      J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.