Aktuality / Deň ľudových tradícií a Pirohy 2015

 V nedeľu 13. septembra 2015 sa v svidníckom skanzene uskutočnil jubilejný dvadsiaty ročník podujatia Deň ľudových tradícií a Pirohy 2015, ktoré usporiadalo SNM-MUK vo Svidníku, Mesto Svidník  a OZ Rusínsko-ukrajinská iniciatíva. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Jána Holodňáka. Návštevníci si mohli prezrieť aj výstavu záhradkárov, včelárov i tradičné remeslá.

Na začiatku programu sa divákom prihovoril riaditeľ SNM-MUK vo Svidníku Miroslav Sopoliga a primátor mesta Ján Holodňák, ktorí privítali hosťov. Primátor mesta Ján Holodňák potom odovzdal Cenu primátora primátorovi Rachova Jaroslavovi Duminovi za dlhoročné rozvíjanie partnerských vzťahov medzi oboma mestami. Po slávnostnom otvorení bola odštartovaná súťaž vo varení pirohov. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev:  partnerské mesto Rachov, Spojená škola - Hotelová akadémia Svidník, Dom sv. Faustíny, Detský domov, Svidníčanky a poľská Ždyňa. Porota, predsedom ktorej bol poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, mala ťažké rozhodovanie. Cenu primátora si odnieslo družstvo z Rachova, ale ocenené boli všetky družstvá. V súťaži jedákov pirohov znovu suverénne vyhral  Peter Halaj zo Svidníka, v súťaži detí zvíťazil Dávid Ducár.V dražbe pirohov, ktorú vykonal súdny exekútor Juraj Voloch, boli vydražené 3 misy pirohov. Nakoniec sa losovala aj tombola s desiatimi cenami. Diváci si mohli aj tentoraz pochutiť zdarma na primátorských pirohoch. Príjemné slnečné počasie prilákalo na podujatie aj množstvo divákov, ktorým sa predstavili súbory z Kečkoviec, Osturne i hudobná skupina z Gorlíc.         J. Mihalík

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.