Aktuality / Deň bez bariér

 

V Dome kultúry vo Svidníku sa uskutočnilo podujatie „Deň bez bariér“, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Spojme srdcia pre zdravie, firma Velcon s.r.o. a Mesto Svidník , pod záštitou primátora mesta Jána Holodňáka. Podujatie otvoril predseda OZ Spojme srdcia pre zdravie Vladislav Kačmár spolu s primátorom Jánom Holodňákom.
Zámerom podujatia bola prezentácia zdvíhacích zariadení, bezbariérových prístupov, mechanických a elektrických vozíkov, kompenzačných pomôcok, zdravotníckych pomôcok, ako aj komplexných pomôcok pre sluchovo postihnutých. Návštevníci sa mohli oboznámiť aj so zdravotníckymi procedúrami a chránenými dielňami. Ako povedal primátor mesta Ján Holodňák jedným z cieľov mesta je pomáhať prekonávať bariéry, s ktorými sa zdravotne a telesne  postihnutí ľudia v dennom živote stretávajú a v maximálne možnej miere im vychádzať v ústrety, príkladom čoho je aj zriadenie Kancelárie prvého kontaktu na prízemí v budove mestského úradu.               JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.