Aktuality / Deň belasého motýľa

Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike vykoná 8. júna 2012 v meste Svidník verejnú zbierku spojenú s osvetou o dôsledkoch ochorenia.
Členovia a dobrovoľníci združenia budú počas tohto dňa rozdávať informačné letáky o nervovosvalových ochoreniach a symboly ochorenia – belasého motýľa, zbierať dobrovoľné finančné príspevky do pokladničiek na zakúpenie kompenzačných pomôcok (zdviháky, elektrické vozíky, špeciálne mechanické vozíky, dýchacie prístroje, oxygenerátory, ambuvaky, odsávačky hlienov, dofinancovanie debarierizácie bytov a iné špecifické pomôcky, ktoré v plnej miere neuhradí štát alebo ich neuhradí vôbec).
Každý dobrovoľník bude označený kartičkou dobrovoľníka so svojím číslom, s číslom povolenia zbierky a kontaktným údajom na organizátora, občianske združenie Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR. Verejná zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

    
                                                                                                                                          Pavel Gojdič
                                                                                                                                     vedúci odboru MsÚ

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.