Aktuality / Delegácia mesta Svidník v Rachove

 

Na základe pozvania navštívila delegácia nášho mesta v zložení Miron Mikita –zástupca primátora mesta, Vladimír Šandala – prednosta MsÚ Svidník a Janette Pichaničová – riaditeľka Základnej umeleckej školy vo Svidníku partnerské  mesto Rachov na Ukrajine. Naša delegácia sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej konferencii „Medzinárodná spolupráca Rachovštiny dnes a zajtra“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Rumunska, Čiech a Slovenska a zástupcovia nášho mesta sa zúčastnili aj XIII. festivalu „Huculská bryndza“.
Počas pobytu sa naši zástupcovia stretli aj so zástupcami mesta Rachov i s primátorom mesta Jaroslavom Dumynom, pričom hovorili o možnostiach ďalšej spolupráce, jej oblastiach a formách ako aj o najbližších plánoch. Obe mestá majú dlhoročné partnerstvo, ktoré sa prehlbuje najmä v oblasti kultúry a športu. Obe mestá majú mnoho príbuzného – od životnej filozofie, cez jazyk, až po rodinné príbuzenstvo a priateľov.                   J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.