Aktuality / Darcovia krvi si prevzali plakety MUDr. Jana Janského

V piatok 4. decembra 2015 sa Kultúrne stredisko mesta Stropkov stalo dejiskom oceňovania bezpríspevkových darcov krvi. Každý rok Slovenský červený kríž, Územný spolok Svidník slávnostným odovzdaním plakiet Janského poďakuje darcom a vyzdvihne ich šľachetný čin. Darcom sa prihovorila predsedníčka územnej rady SČK Svidník Nataša Šepitková, ktorá odovzdávala aj ocenenia Červeného kríža a v závere si slovo zobrala aj riaditeľka ÚzS SČK Svidník Adriana Mikušová a primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza.
Tento rok si plaketu Janského prevzalo celkovo 105 darcov z okresu Svidník a Stropkov. Zo Svidníka si prevzalo bronzovú plaketu 25 darcov, striebornú plaketu 7 darcov, zlatú plaketu 6 darcov a máli sme česť oceniť aj 2 diamatových držiteľov Jánskeho plakety z nášho mesta.
Podľa slov primátora mesta Svidník Jána Holodňáka: „Bezpríspevkových darcov krvi si nesmierne vážim a rád by som vyzdvihol ľudskosť tohto činu. Ten kto si nájde čas, pozastaví sa a daruje vlastnú krv je malým hrdinom bežných dní. Denne sa stávajú rôzne nehody, ľudia podstupujú operácie a krv je nenahraditeľným zdrojom života. Preto týmto darcom z celého srdca ďakujem, prajem pevné zdravie a ešte veľa odhodlania do ďalších darovaní“.
Darcovia, ktorí boli ocenení zlatou a diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského boli okrem darčeka od ÚzS SČK Svidník, obdarovaní aj kvetom a finančnou odmenou, ktorú odovzdával primátor mesta Svidník.

Zoznam ocenených darcov:

I. Brondzová plaketa prof. MUDr. Jana Janského

1. KUZMA Dušan, Duklianska 420, Svidník
2. GMITTEROVÁ Katarína, Kutuzovova 434/6, Svidník
3. PALIJ Ján, Ľ.Štúra 489/9, Svidník
4. VANDA Jaromír, Sov.hrdinov 355/134, Svidník
5. SLIVKA PETER, Mgr. Duklianska 644/13, Svidník
6. GERGEĽOVÁ Zuzana, Gen.Svobodu 700/27, Svidník
7. ŠTOFFA Tomáš, Gen.Svobodu 681/3, Svidník
8. HOROCHONIČ Ľubomír, Ľ.Štúra 489/9, Svidník
9. KALIŇÁK Vladimír, Mgr. Dlhá 519/24, Svidník
10. PIRŠČ Milan, JUDr. D.Millyho 808/70, Svidník
11. GOGOĽ Jozef, Duchnovičova 431/1, Svidník
12. KSENIČOVÁ Ľubica, Ing.,Mgr. Duklianska 644/13, Svidník
13.ŠČERBA František, Ing. Part.Kmiťa 630/13, Svidník
14. VAŇKO Marián, Dr.Goldbergera 248/8, Svidník
15. ŽEMLIČKA Marián, Duklianska 648/18, Svidník
16. PIŇKOVÁ Mária, Bc. Duklianska 648/20, Svidník
17. BURJÁK Christián, Ľ.Štúra 489/9, Svidník
18. JURKANIN Marek, SNP 38/4, Svidník
19. ŠČERBA Patrik, Karpatská 743/6, Svidník
20. GAJDOŠ Rudolf, Mládeže 495/1, Svidník
21. PARANIČ Ľuboš, Ľ.Štúra 442/6, Svidník
22. CHUDÍK Vladimír, Karpatská 743/4, Svidník
23. MILÁ Jana, PhDr. Mládeže 495/4, Svidník
24. BILAS Peter, Ing. Duklianska 641/4, Svidník
25. GMITER Patrik, Bardejovská 359/15, Svidník
26. HOMZA Slavomír, Mlynská 706/18, Stropkov
27. BALÁŽI Ivan, Mgr. Hrnčiarska 31, Stropkov
28. POTOMA Róbert,Mgr. Krátka 1668/4, Stropkov
29. HORŇAK Tomáš, Hrnčiarska 1597/26, Stropkov
30. PRIBOCKÁ Veronika, Bc. Bankovská 1909/29, Stropkov
31. VANDA Martin, Hlavná 50/21, Stropkov
32. ŠTOCHMALOVÁ Darina, Zámocká 524/26, Stropkov
33. KOČIŠOVÁ Miriama, Mgr. Fučíková 389/24, Giraltovce
34. MAŠLEJOVÁ Monika, Fučíková 370/7, Giraltovce
35. VASIČKO Jaroslav, Vaľkovce 64
36. IVANČO Peter, Hrabovčík 130
37. ŠIDELSKÝ Pavol, Radoma 56
38. ŠIDELSKÝ Jakub, Radoma 56
39. SPIŠAK Andrej, Ing. Železník 27
40. ČERVEŇAKOVÁ Adriána, Beňadikovce 85
41. VARJAN Milan, Vyšný Mirošov 36
42. JACKANIN Ľuboš, Ing. Nižný Orlík 79
43. MIHOK Miroslav, Kračúnovce 337
44. SAVČÁKOVÁ Sylvia, Vyšný Mirošov 14
45. ŠTEFANIŠIN Marián, Ing. Vyšný Orlík 129
46. MŇAHONČÁK Matúš, Ladomírova 8
47. CAUNEROVÁ Jana, Kalnište 98
48. REVICKÁ Oľga, Breznica 7
49. SEKEĽ Peter, Vislava 9
50. SAKAROVÁ Martina, Mgr. Vislava 12
51. GONDEK Miroslav, Baňa 16
52. TKÁČ Ján, Ing. Breznica 169
53. MEDVEDZ Maroš, Nižná Olšava 53
54. JANOČKO Štefan, Chotča 188
55. FORINT Ján, Vyškovce 20
56. GIČ Peter, Mgr. Čsl. Armády 147, Medzilaborce

 

II. Strieborná plaketa prof. MUDr. Jana Janského
1. MALENKÁ Marcela, Duklianska 644/15, Svidník
2. TCHIR Milan, Ing. 8.mája 492/7, Svidník
3. VOLOHDOVÁ Katarína, Komenského 461/14, Svidník
4. KLUČÁR Ján, Čsl.armády 362/2, Svidník
5. BURJÁKOVÁ Jana, Ľ. Štúra 489/9 Svidník
6. GREŠLIK Ľubomír, Karpatská 804/9, Svidník
7. FEDÁK Valér,8.mája 637/33 , Svidník
8. BÉREŠ Marek, Mlynská 700/10, Stropkov
9. DUBAS Ladislav, Ing. Metodova 1680/4, Stropkov
10. ŠMAJDA Štefan, Puškinova 1168/30, Stropkov
11. BOKŠANSKÝ Patrik, Bc. Dis. art, Mlynská 698/13,Stropkov
12. VOROBEĽ Peter, Mat. Slovenskej 924/56, Stropkov
13. VANDA Miloš, Nový riadok 357/27, Stropkov
14. MACÁK Stanislav, RNDr. SNP 5, Giraltovce
15. FEČKANINOVÁ Dana, Fijaš 13
16. DEMJAN Ján, Brusnica 107
17. JAROŠČÁKOVÁ Dana, Mgr. Beňadikovce 69
18. FECISKANIN Martin, Ing. Kružľová 22
19. FRANKO Miloš, Ing. Hunkovce 26
20. RIŠKOVÁ Jana, Štefurov 42
21. VEREŠPEJOVÁ Viera, Okrúhle 94
22. ŠAFRANKO Radoslav, Chotča 186
23. KOSÁR Ľuboš, Mgr. Lúčka 163
24. BIROŠ Peter, Oľšavka 61


III. Zlatá plaketa prof. MUDr. Jana Janského

1. OLEÁROVÁ Gabriela, Ladomírová 72
2. CUPRIŠINOVÁ Adriána, Ing. Nová Polianka 19
3. VANATOVÁ Alena, Vyšná Pisaná 18
4. VAŠKANIN Slavomír, Komenského 461/12, Svidník
5. BOCHNOVIČ Ivan, 1.mája 487/4, Svidník
6. DŽUBÁK Marek, Duklianska 642/7, Svidník
7. RODÁK Ján, RNDr. Kutuzovova 434/6, Svidník
8. KAPA Jaroslav, Duklianska 641/5, Svidník
9. GONDEK Martin, Ľ.Štúra 462/5, Svidník
10. BASISTA Jozef, Hrnčiarska 787/68, Stropkov
11. VESELÝ Alfonz, Mgr. Mlynská 698/9, Stropkov
12. ŠIROKÝ Michal, Mat.Slovenskej 902/8, Stropkov
13. OČIPKA Martin, Šandalská 1427/27, Stropkov
14. JAKUBOV Matúš, Mat. Slovenskej 914/42, Stropkov
15. HAJDA Ján, Kpt.Nálepku 98, Giraltovce
16. GAJDOŠ Ladislav, Beňadikovce 95
17. POPIK Juraj, Duplín 105
18. Palička Jaroslav, Bukovce 121
19. KOŠČ Jozef, Želmanovce 62
20. POPIK Jozef, Stročín 69
21. DEMJAN Martin, Brusnica 107
22.MŇAHONČÁK Michal, Ladomirova 8

IV. Diamantová plaketa prof. MUDr. Jana Janského

1. MIHAĽ Michal, Kapišová 37
2. CERULA Marián, Karpatská 743/1, Svidník
3. PALKO Jozef, Mládeže 495/14, Svidník

 

FOTOGALÉRIA


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.