Aktuality / Cena primátora pre Petra Pilipa

 Primátor mesta Ján Holodňák prijal svojho zástupcu Petra Pilipa pri príležitosti životného jubilea. Petrovi Pilipovi, poslancovi Prešovského samosprávneho kraja, sa poďakoval za jeho prácu a prínos pre mesto i región a odovzdal mu Cenu primátora, malý darček a kyticu kvetov. K 50 – ke mu zaželal veľa zdravia, šťastia, lásku, Božie požehnanie a krásnu rodinnú pohodu.

Peter Pilip je aj majiteľom firmy Bytservis a úspešným podnikateľom, ktorý pomáha Svidníku ako zástupca primátora a poslanec PSK, keď za jeho pôsobenia vo VÚC prišlo mnoho financií do Svidníka  a jeho firma patrí k najúspešnejším v regióne,ktorá bola mnohokrát ocenená. Jubilantovi blahoželali aj prednosta mestského úradu Vladimír Šandala a hlavný kontrolór Ivan Sagan.          J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.