Aktuality / Cena primátora pre Jána Kaliňáka

V prvej polovici septembra primátor mesta Svidník Ján Holodňák odovzdal Cenu primátora Jánovi Kaliňákovi, pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea, 70. rokov. Cena primátora mu bola udelená za rozvoj národnostných menšín a národnostnej kultúry. Primátor jubilantovi úprimne poďakoval a poprial mu veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Ku gratuláciám sa pridal aj prednosta Vladimír Šandala, Ján Rusinko a Imrich Cuper.

Ján Kaliňák, etnograf, aktivista, kultúrno-spoločenský dejateľ a dlhoročný člen orgánov Rusínskej obrody na Slovensku sa narodil v Hubine na Ukrajine. V roku 1956 sa s rodinou vrátil na Slovensko a od roku 1959 je občanom mesta Svidník. Vyštudoval národopis na FF UK v Bratislave a počas svojho profesionálneho života pôsobil na viacerých postoch. Začínal ako metodik pre hudbu a spev na Okresnom osvetovom stredisku vo Svidníku, pokračoval učiteľskou profesiou a to ako pedagóg na základnej škole v Krajnej Poľane a Vyšnej Písanej. Desať rokov zastával post etnografa v MUK vo Svidníku a neskôr obsadil vedúcu funkciu na inšpekčnom oddelení odboru kultúry ONV. Pracoval aj na OÚ Svidník na úseku ochrany kultúrnych pamiatok a neskôr na Krajskom Pamiatkovom úrade v Bardejove a Prešove.
Ján Kaliňák bol členom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR za Rusínov a inicioval aj založenie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. Bol jedným zo zakladateľov Rusínskej obrody na Slovensku a dlhoročným predsedom OO RO Svidník.

Jubilant, Ján Kaliňák je autorom viacerých knižných publikácií v rusínskom jazyku: „Narodne vesiľa“ (1979), „Dvi viflejemsky hry“ (1993), Jarné rusínske piesne (2002), Viflejemskij večur 2002, Pamätný deň Alexandra Duchnoviča (2002), Jurko Cimbora (2016) a iné. Srdcom i dušou je však aj veľkým muzikantom, jeho celoživotným koníčkom bola vždy hudba. Počas svojho života založil viacero hudobných skupín - The Apples, Spektrum a Centrum, ovláda hru na gitare, balalajke, akordeóne, saxofóne, klávesových nástrojoch i bubne.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.