Aktuality / Cena primátora pre generálneho riaditeľa VVS, a.s. Stanislava Hrehu

Posledný augustový deň sa vo Svidníku na pešej zóne konala Medzizávodná súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov a Deň vodárenskej techniky, ktorý zorganizovala VVS, a.s. v spolupráci s Mestom Svidník. Išlo už o XIII. ročník vodárenskej súťaže na východnom Slovensku, na ktorej bola prezentovaná šikovnosť, rýchlosť a kvalita práce vodárenských pracovníkov. Pracovníci jednotlivých závodov si zmerali svoje sily, skúsenosti a zručnosti v rôznych súťažných disciplínach. Svidníčania ale aj návštevníci mesta mohli tak uzrieť, ako sa realizuje montáž a oprava vodovodného potrubia, či súťaž zručnosti stavebných strojníkov.

V rámci tohto podujatia odovzdal primátor mesta Ing. Ján Holodňák Cenu primátora generálnemu riaditeľovi VVS, a.s. Ing. Stanislavovi Hrehovi za rozvoj mesta Svidník vo vodárenskej oblasti, pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Stanislav Hreha sa počas svojho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa VVS, a.s. značnou mierou pričinil o prívod vody do mesta Svidník z vodárenskej nádrže Starina a o odkanalizovanie časti mesta Svidník i realizáciu novej kanalizácie pri investičných akciách mesta. Primátor jubilantovi za výbornú spoluprácu úprimne poďakoval a poprial mu veľa zdravia, šťastia i úspechov v osobnom a pracovnom živote.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.