Aktuality / Cena primátora pre Andreja Tyča

V prvej polovici augusta primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák odovzdal Cenu primátora bývalému poslancovi mestského zastupiteľstva Andrejovi Tyčovi, pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea, 60. rokov. Andrej Tyč bol mestským poslancom počas dvoch volebných období a celý svoj profesijný život zasvätil hodinárstvu. Práve z titulu dlhoročného poskytovania služieb v oblasti hodinárstva v meste Svidník si prebral z rúk primátora spomínané ocenenie. Primátor oslávencovi úprimne poďakoval a poprial mu veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.