Aktuality / Cena mesta Svidník odovzdaná Mons. Jánovi Babjakovi SJ

 

Vo štvrtok 23.januára 2014 odovzdal primátor mesta Ján Holodňák v Chrámu Božej Múdrosti vo Svidníku Cenu mesta Svidník Mons. Jánovi Babjakovi SJ. Po bohoslužbe mu ju odovzdal spolu predsedom komisie MsZ  pre udeľovanie cien mesta Svidník Andrejom Tyčom. Primátor sa poďakoval Mons. Jánovi Babjakovi SJ za jeho osobný prínos pre naše mesto a občanov v oblasti duchovného života i vzdelávania našich detí. Po tomto slávnostnom akte ocenil aj správcu  gréckokatolíckej Farnosti Svidník o. Mareka Pulščáka cenou primátora mesta Svidník. Na omši sa zúčastnilo veľké množstvo občanov, medzi nimi aj poslanci mestského zastupiteľstva
 
Mons. Ján Babjak SJ sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou pri Humennom. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Humennom a teologické štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973-1978. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove. V rokoch 1978-1983 pôsobil ako kaplán v Prešove. 18. júna 1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Prvé sľuby zložil 18. júna 1989. Prefektom a špirituálom v kňazskom seminári Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave bol v rokoch 1989-1990. V rokoch 1990-1991 bol kaplánom farnosti Povýšenia svätého Kríža v Bratislave.
Licenciálne štúdia absolvoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme v rokoch 1991- 1993. Ako správca Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove pôsobil v rokoch 1993-1994. Vo Vatikánskom rozhlase pracoval v rokoch 1994-1995. 16. decembra 1996 obhájil doktorskú prácu pod názvom "P. Michal Lacko SJ – formátor a informátor gréckokatolíkov" na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V rokoch 1997- 2002 bol riaditeľom Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach, súčasne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde prednášal východnú spiritualitu.
Za prešovského eparchiálneho biskupa bol vymenovaný 11. decembra 2002. Konsekrovaný bol 6. januára 2003 pápežom Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme. Itronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003 v Prešove. V priebehu jeho doterajšieho pôsobenia mu bola udelená Cena Prešovského samosprávneho kraja, Cena mesta Humenné, Cena primátora mesta Prešov, Cena primátora mesta Svidník, Cena rektora Prešovského kňazského seminára v Prešove a iné ocenenia.
Za pôsobenia Mons. Jána Babjaka SJ sa vo Svidníku dokončila výstavba Chrámu Božej Múdrosti, ktorý sa zároveň spojil s najstaršou sakrálnou pamiatkou mesta Svidník Chrámom sv. Paraskievy. Mons. Ján Babjak SJ tento chrám sám posvätil 5. júna 2005 aj za účasti predsedu vlády SR. V tomto chráme ľudia čerpajú mnoho síl do života a je aj magnetom ľudí mimo mesta Svidník, čoho svedectvom je aj kniha návštev a poďakovaní v nej napísaných. V meste Svidník sa 27. októbra 2005 slávila sv. liturgia za účasti východných biskupov Európy na čele s kardinálom Husárom. Svidník navštívil Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, kde v Chráme Božej Múdrosti slávil spolu s prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ archijerejskú svätú liturgiu. Vo Svidníku sa nachádza CZŠ sv. Juraja, ktorú tiež zastrešuje Mons. Ján Babjak SJ. Veľkou duchovnou pomocou sú centrá, ktoré boli zriadené arcibiskupom (Centrum pre mládež v Juskovej Voli a Centrum pre rodinu na Sigorde). Aj keď' tieto centrá nie sú priamo vo Svidníku, sú navštevované veľkým počtom Svidníčanov. To isté platí o pútnických miestach Ľutina a Litmanová, ktoré sa teraz zveľaďujú a na ktoré ľudia zo Svidníka chodia radi, lebo si tam oddýchnu telesne, duševne a duchovne.
Počas celého svojho pôsobenia vyvíjal a vyvíja Mons. Ján Babjak SJ aj bohatú publikačnú činnosť. Významnou je 8 – dielna publikácia „Zostalí verní“, ktorú v novom rozšírenom vydaní vydal v dvoch zväzkoch.                                                     J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.