Aktuality / Cena mesta MUDr. Aladárovi Šalatovi CSc.

 

Cena mesta MUDr. Aladárovi Šalatovi CSc.
 
V tomto roku sa dožil významného životného jubilea MUDr. Aladár Šalata, CSc., významná osobnosť, ktorá má veľké zásluhy na rozvoji zdravotníctva vo Svidníku i v celom našom regióne Mestské zastupiteľstvo, na návrh komisie pre udeľovanie cien mesta Svidník, schválilo na svojom zasadnutí 8. júna 2011 Cenu mesta MUDr. Aladárovi Šalatovi CSc. za rozvoj pediatrie, zdravotníctva i za celkový rozvoj Svidníka. Primátor mesta Ján Holodňák mu cenu s poďakovaním vrúcnymi slovami a želaním prežitia ďalšieho života v šťastí a zdraví odovzdal na 7. Dňoch mesta Svidníka.
MUDr. Aladár Šalata, CSc. sa narodil 8. 2. 1931 v Dobrej nad Ondavou. Študoval na Lekárskej fakulte v Košiciach a na Karlovej univerzite v Prahe. Po skončení vysokej školy nastúpil v roku 1956 do Svidníka, kde nebol žiadny detský lekár. Ako 25-ročný bol najmladším primárom v Československu. Po troch mesiacoch pôsobenia vo Svidníku sa stal vedúcim odboru zdravotníctva Okresného národného výboru. V roku 1958 odišiel do Starej Ľubovne, kde pôsobil necelé 3 roky. Vrátil sa do Svidníka, v ktorom pôsobil do roku 1982. Občanov Svidníka vtedy ešte stále sužovali následky vojny. Bola tu aj vysoká úmrtnosť detí.
MUDr. Šalata robil medzi mamičkami významnú osvetu – zaviedol detskú zdravotnú službu, na dedinách zriadil poradne. Očkoval žiakov, sledoval rast a vývoj detí, ktorý porovnával s úrovňou v Čechách. Podarilo sa mu znížil úmrtnosť detí. Ako riaditeľ mal veľké zásluhy na výstavbe novej nemocnice, ktorá bola realizovaná vďaka arm. gen. Ludvíkovi Svobodovi.
V roku 1982 odišiel zo Svidníka do Košíc, kde pôsobil ako primár oddelenia. Odtiaľ nastúpil do funkcie riaditeľa Bardejovských Kúpeľov. Zreštauroval tam staršie objekty a zriadil detskú liečebňu.
Ako 61-ročný odišiel do dôchodku, ale pracoval ešte v zdravotnom stredisku v Gaboltove, odkiaľ sa vrátil tam, kde začínal – do Svidníka. Pôsobil v poisťovni ako revízny lekár.
MUDr. Šalata žije so svojou manželkou v Bardejovských Kúpeľoch. Jeho vitrínu právom zdobia mnohé vyznamenania a ocenenia.                   
                                                                                                                                                                                     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.