Aktuality / Benefičný koncert – Úsmev nech lieči duše a spája naše srdcia

 

V Dome kultúry vo Svidníku zorganizovalo OZ New Life, OZ Spojme srdcia pre zdravie a mesto Svidník benefičný koncert Úsmev nech lieči naše duše. Záštitu nad koncertom prevzala Silvia Gašparovičová a  Mikuláš Krajkovič. V úvode privítala moderátorka Zuzana Haasová hostí: poslanca NR SR Mikuláša Krakoviča, prednostu OÚ vo Svidníku Jozefa Baslára, riaditeľa NsP arm. gen. Ludvíka Svobodu Petra Petruša a primátora Svidníka Jána Holodňáka, ktorý sa prihovoril divákom v sále a odovzdal ďakovný list predsedovi OZ Spojme srdcia pre zdravie.
V programe sa potom divákom predstavili: klienti DSS Giraltovce, klienti IZ KOR-GYM Hertník, skupina orientálnych tancov Soraya Košice, FS Dúha a heligonkári z Krásňan, Michaela Sušinová s dcérou, sestry Kačmárové, Igor Kucer, ľudový rozprávač Jožko Jožka, Ivana Siváková a majstri sveta v tancoch na vozíčkoch Peter Vadašič a Helena Kašická. Počas programu prebehla dražba, výťažok ktorej išiel pre zdravotne postihnutú Sivákovú a v samom závere sa oceňovalo a ďakovalo sponzorom, účinkujúcim a ďalším ľuďom, ktorí pomáhajú zdravotne hendikepovaným ľuďom. Súčasťou benefičného koncertu bola aj výstava zdravotníckych potrieb a pomôcok.               J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.