Aktuality / Annu Kurečkovú ocenil primátor mesta

 

Annu Kurečkovú ocenil primátor mesta
 
Primátor mesta Ján Holodňák prijal riaditeľku Materskej školy na ulici gen. Svobodu, aby sa jej poďakoval za doterajšiu prácu, zaželal jej veľa šťastia, zdravia, pracovných aj rodinných úspechov. Jubilantke, ktorá svoj život zasvätila výchove a vzdelávaniu najmenších ratolestí, odovzdal cenu primátora a kyticu kvetov.
Anna Kurečková po ukončení strednej pedagogickej školy pracovala ako učiteľka materskej školy v Tisinci a neskôr v materskej škole OZKN Svidník. Od roku 1994 nastúpila ako učiteľka do Materskej školy na ulici gen. Svobodu vo Svidníku, kde od roku 1996 pôsobí ako riaditeľka. Materská škola od 1996 realizuje projekt „Škola podporujúca zdravie“.  V roku 1997 MŠ obdŕžala Certifikát o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcej zdravie v SR.   V roku 2010 získala MŠ v spolupráci  Falck certifikát Bezpečná MŠ.  Škola vychováva deti podľa  vzdelávacieho  programu   „ POHYB – KRÁSA – ZDRAVIE“.                    
 JM
 
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.