Aktuality / Andrej Uram-Murín – Výber z tvorby

 

Vo výstavných priestoroch POS Svidník sa v pondelok 10.marca 2014 uskutočnila vernisáž výstavy Andreja Urama- Murína pod názvom „Výber z tvorby“. V úvode sa prítomným prihovorila a tvorbu pedagóga a umelca priblížila riaditeľka POS Svidník Mária Pajzinková. Po nej sa o svojej tvorbe vyjadril samotný umelec a potom sa svojmu bývalému pedagógovi a zároveň umelcovi poďakoval aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý mu odovzdal Ďakovný list za rozvoj mesta v oblasti kultúry. Na vernisáži výstavy sa zúčastnilo vedenie mestského úradu, riaditelia kultúrnych, verejných a štátnych inštitúcii, pedagógovia, umelci i priatelia a kultúrny program pripravili speváčky z DFS Makovica.
Andrej Uram-Murín sa narodil 8. apríla 1934 v Habure, kde prežil svoje detstvo a kde ukončil 8 –ročnú základnú školu. V Prešove potom študoval na Pedagogickom gymnáziu, po skončení ktorého nastúpil v roku 1954 ako učiteľ na ZDŠ v Stropkove. V roku 1964 ukončil diaľkovým štúdiom pedagogický inštitút v Prešove, odbor matematika - výtvarná výchova. V roku 1970 sa Andrej Uram presťahoval s rodinou do Svidníka, kde pôsobil ako učiteľ najprv na I. ZDŠ a potom až do odchodu na dôchodok na III. Základnej škole vo Svidníku.
Vo svojej tvorbe sa venuje krajinomaľbe, intarzii, ikonopisectvu a v súčasnosti aj abstraktnému umeniu. Vystavoval na mnohých výstavách na Slovensku i v Poľsku, pričom získal i mnoho ocenení a jeho obrazy sú v mnohých zbierkach. Svojou pedagogickou a výtvarnou činnosťou bol príkladom a ovplyvnil mnoho svojich žiakov. V súčasnosti žije Andrej Uram vo Svidníku. Výstava v POS Svidník potrvá do 10. apríla 2014.           J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.