Aktuality / Americký veľvyslanec vo Svidníku

Mesto Svidník v pondelok 12. júna popoludní navštívil veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling. Jeho prijatie sa konalo v priestoroch mestského úradu, priamo v kancelárii primátora. V úvode stretnutia si slovo vzal primátor Svidníka Ján Holodňák, ktorý ho srdečne privítal a vyslovil poďakovanie, že svojou návštevou poctil mesto Svidník. V krátkosti veľvyslanca oboznámil s históriou mesta Svidník, jeho osobnosťami i súčasným stavom mesta. Primátor vyzdvihol cezhraničnú spoluprácu, vďaka ktorej sa nám podarilo zrealizovať niekoľko úspešných projektov a polohu nášho mesta v blízkosti hraníc, ktoré je predurčené k úspechu. Nezabudol spomenúť, že pálčivým problémom občanov Svidníka je nezamestnanosť a zdôraznil, že v tomto smere by nám výrazne pomohlo pritiahnutie väčšieho investora k Prešovu i urýchlenie výstavby R4ky. Zo strany svidníckeho primátora padol návrh spolupráce nielen v ekonomickom sektore ale i v kultúrnej oblasti, kde by sme radi v našom meste uvítali nejakého amerického umelca. Primátor vyzdvihol krásy nášho regiónu, jeho najvýznamnejšie kultúrne pamiatky a navrhol spoločnú návštevu jedného z drevených chrámov, Chrámu svätého Mikuláša v Bodružale, zapísaného do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. V závere stretnutia sa americký veľvyslanec zapísal do Pamätnej knihy mesta Svidník a svidníckemu primátorovi venoval knižnú publikáciu. Veľvyslanec USA Adam Sterling si z návštevy mesta Svidník okrem pekných spomienok odniesol aj drevorezbu od Františka Jenča, ktorú mu svidnícky primátor pri tejto príležitosti venoval. Po ukončení oficiálnej návštevy vykonali krátku obhliadku mesta a zastavili sa i pri Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu.
Okrem Svidníka v tento deň americký veľvyslanec navštívil aj mestá Prešov, Medzilaborce a Bardejov.

Adam Sterling pôsobí ako veľvyslanec na Slovensku od augusta 2016. Okrem Bieleho domu pracoval aj na šiestich zahraničných ambasádach – v Holandsku, Azerbajdžane, Izraeli, Kazachstane, Belgicku a Peru.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.