Aktuality / 90 rokov založenia DHZ vo Svidníku

V nedeľu 7. augusta 2016 Svidník žil oslavami 90-tého výročia založenia DHZ vo Svidníku. Na pešej zóne sa stretli hlavní predstavitelia spolupracujúcich dobrovoľných hasičských zborov zo Slovenska i Poľska a rady bývalých i súčasných dobrovoľných hasičov. Tejto slávnostnej chvíle sa zúčastnil aj samotný prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany PhDr. Ladislav Pethó, ktorý primátorovi mesta Svidník Ing. Jánovi Holodňákovi odovzdal medajlu za spoluprácu III. stupňa. Primátor mesta odovzdal Ďakovné listy súčasným i bývalým členom zboru, zásluhou ktorých sa DHZ vo Svidníku po celé roky rozvíjal. Pozvaných hostí i širokú verejnosť svojim programom potešili šikovné mažoretky Svitanky a Modlitbu hasiča predniesla Patrícia Facáková, žiačka ZUŠ Svidník. Po ukončení oficiálnej časti sa všetci zúčastení pobrali na sprievod mestom, počas ktorého sa pristavili pri Soche arm. gen. L. Svobodu a uctili si ho ďakovnou kyticou. Sprievod smeroval k ZŠ 8.mája, kde sa konal 23. ročník medzinárodnej súťaže dobrovoľných hasičských zborov „O pohár primátora mesta Svidník“. Cestou vyhrávala dychová hudba z družobného mesta Rachov z Ukrajiny, ktorá svojim repertoárom prispela k výbornej atmosfére tohto podujatia.

 

    

    

    

    

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.