Aktuality / 70. výročie tragédie v Tokajíku

 V Tokajíku sa uskutočnili spomienkové slávnosti pri príležitosti 70. výročia Tokajíckej tragédie, ktorá sa stala 19. novembra 1944. Vtedy nacisti 32 mužov z obce zastrelili, pretože boli obvinení, že pomáhajú partizánskym jednotkám, ktoré pôsobili v okolí. Potom dedinu vydrancovali, zapálili a ženy a deti vyhnali. Na pietnom akte sa zúčastnili predstavitelia ozbrojených síl SR, SZPB vo Svidníku, zástupcovia štátnej správy a verejnej samosprávy zo Stropkova, obyvatelia Tokajíka, ako aj primátor mesta Ján Holodňák.

Pamätník v Tokajíku bol postavený v roku 1959 pri príležitosti 15. výročia tejto tragickej udalosti a jeho autorom  je rodák z Krajnej Poľany František Gibala.       J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.