Aktuality / 3. ročník Rusínskeho festivalu

 Počas uplynulého týždňa sa uskutočnil tretí ročník Rusínskeho festivalu, organizátorom ktorého bola Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku a spoluorganizátormi mesto Svidník a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Program začal v pondelok v Podduklianskej knižnici, v utorok pokračoval divadlom ZUŠ pre školy a večer sa divákom predstavili herci z DAD v Prešove. V stredu a vo štvrtok sa konali besedy a od piatku do nedele sa uskutočnil bohatý program na amfiteátri, v ktorom sa predstavili domáci i zahraniční speváci, tanečníci a muzikanti. Aj keď program narušil sobotňajší dážď, festivalu sa zúčastnilo mnoho divákov, pričom najväčší záujem bol o vystúpenie Kandráčovcov a našej rodáčky Kristíny Pelákovej.      Návštevníci sa mohli pred amfiteátrom posilniť a pochutnať na rôznych špecialitách a deti vyšantiť na zábavných atrakciách.         J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.