Aktuality / 25 výročie založenia Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku

V tomto roku Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána vo Svidníku oslávila 25 výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 22. februára v areáli školy uskutočnila svätá omša a slávnostný program, spojený so slávnostnou recepciou. Pozvanie na túto slávnosť prijal aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák, ktorý pri tejto príležitosti daroval súčasnému riaditeľovi školy Tomášovi Magdziakovi Ďakovnú plaketu za rozvoj školstva v meste Svidník.

Svätú omšu v kaplnke školy odslúžil pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč spolu s kňazmi rímskokatolíckej farnosti Svidník, Petrom Marčákom a Martinom Matejom Hrebíkom. O kultúrny program pre pozvaných hostí sa postarali študenti, rodičia i učitelia školy, žiaci ZUŠ a FS Makovica. 

Pomocný biskup Mons. Marek Forgáč svojou návštevou poctil aj mestský úrad, kde bol prijatý primátorom mesta Jánom Holodňákom. 

   

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.