Aktuality / 23. ročník Betlehemského večera

 V nedeľu 13. decembra 2015 sa v Dome kultúry vo Svidníku uskutočnil 23. ročník Betlehemského večera. Podujatie zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku a spoluorganizátormi podujatia bolo mesto Svidník a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Predseda okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku Miloš Stronček privítal primátora mesta Jána Holodňáka, prednostu mestského úradu Vladimíra Šandalu, vedúcu odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Vieru Dercovú, duchovných otcov, riaditeľov základných a materských škôl a ďalších hostí. Potom už nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili všetky základné a materské školy vo Svidníku, základná umelecká škola, Detský domov vo Svidníku, DFS Makovička a folklórny súbor Olšavan. Diváci v preplnenej sále v dome kultúry tlieskali pesničkám, básničkám, koledám i tancom v podaní deti a žiakov svidníckych škôl.         J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.