Aktuality / 23. Predvianočné predajné trhy - poďakovanie

    Primátor mesta Svidník Ing. Ján HOLODŇÁK touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní a dôstojnom  priebehu 23. ročníka predvianočných predajných trhov.    

     Úprimné poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí nám aj tento rok prispeli do tomboly vecnými cenami.

     Za bezproblémový priebeh trhov patrí poďakovanie OR PZ ODI, OR PZ odboru poriadkovej polície SR vo Svidníku, Mestskej polícii, Regionálnemu  úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku, ÚzS SČK a Požiarnemu dozoru. 

     Nemalé úsilie si vyžiadalo technické zabezpečenie trhov, čo opäť  bezproblémovo zvládli pracovníci Technických služieb mesta Svidník. 

      Za krásne kultúrne vystúpenie, ktoré bolo príjemným spestrením samotných trhov ďakujem DFS Makovička, hudobným skupinám EXOTIK, AKUSTIK A PROSPEKT.  

     Je namieste poďakovať všetkým predajcom, ktorí prišli do nášho mesta a napriek chladnému jesennému počasiu vydržali počas všetkých troch trhových dní.

     Vďaka patrí aj všetkým remeselníkom, ktorých zručnosť mohli návštevníci obdivovať priamo pri návšteve ich stánkov.

      Predajca áut značky ŠKODA  Š – Autoservis Stropkov svojou účasťou spestril sortiment predaných trhov.   

     V neposlednom rade poďakovanie patrí všetkým občanom mesta Svidník  a návštevníkom trhov, ktorí využili možnosť nákupu na predvianočných trhoch  a spríjemnili si záver týždňa návštevou tohto zaujímavého podujatia.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.