Aktuality / 22. ročník Betlehemského večera

 V nedeľu 7. decembra 2014 sa v športovej hale vo Svidníku uskutočnil 22. ročník Betlehemského večera. Podujatie zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, spoluorganizátormi podujatia bolo mesto Svidník a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.

V kultúrnom programe sa predstavili všetky základné a materské školy vo Svidníku, základná umelecká škola a DFS Makovička. Diváci tlieskali pesničkám, básničkám, koledám i tancom v podaní deti a žiakov svidníckych škôl.                    J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.