Aktuality / 21. ročník volejbalového turnaja učiteľov základných škôl okresu Svidník

 

21. ročník volejbalového turnaja učiteľov základných škôl okresu Svidník
 
V piatok 8.4.2011 sa uskutočnil už 21. ročník volejbalového turnaja učiteľov základných škôl okresu Svidník. Turnaj organizovala Rada základných organizácii Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy vo Svidníku v spolupráci s mestami Svidník a Giraltovce. Turnaj slávnostne otvoril primátor mesta Ján Holodňák, spolu s predsedníčkou OR OZ PŠaV Annou Džupinovou a vedúcim odboru ŠKMaTK vo Svidníku Jánom Vookom. V dvoch základných skupinách bojovalo o postup do finále 7 družstiev. Víťazom volejbalového turnaja sa stali učitelia zo Spojenej školy vo Svidníku, ktorí vo finále porazili družstvo učiteľov Krajnej Poľany + Spojená škola internátna vo Svidníku. Na treťom mieste skončilo družstvo  ZŠ Giraltovce.                                                                                                 JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.