Aktuality / 20. ročník Betlehemského večera

 

V nedeľu 9. decembra 2012 sa v Dome kultúry vo Svidníku uskutočnil 20. ročník Betlehemského večera. Podujatie zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku v záujme záchrany a rozvoja rusínskeho jazyka. Už po 20-krát oslavuje narodenie Isusa Christa v rusínskom jazyku. Spoluorganizátormi podujatia bolo mesto Svidník a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.
Predseda okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku Miloš Stronček privítal poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča, Jána Kaliňáka – člena Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR, prednostu Obvodného úradu vo Svidníku Jozefa Baslára, zástupcu primátora mesta Mirona Mikitu, prednostu mestského úradu Vladimíra Šandalu, duchovných, riaditeľov základných, materských škôl i ZUŠ a ďalších hostí.
Hneď v úvode odovzdal aj ďakovné listy verejným činiteľom a duchovným. Pri príležitosti 20-teho ročníka odovzdal zástupca primátora mesta Miron Mikita OO Rusínskej obrody, ako aj Jánovi Kaliňákovi ďakovné listy.
Potom už nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili všetky základné a materské školy vo Svidníku, základná umelecká škola a DFS Makovička. Diváci v preplnenej sále v dome kultúry tlieskali pesničkám, básničkám, koledám i tancom v podaní deti a žiakov svidníckych škôl.         J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.