Ekoservis Svidník, s.r.o.

 

Sídlo:

Sov. hrdinov 200/33
Svidník 089 01

   
IČO:
36 517 089
   
Predmet činnosti:


Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
Obchodovanie a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnostiv komoditách: kovy, plasty, papier, sklo, drevo, biologický odpad a výrobky z nich

   
Spoločníci:


Mesto Svidník - 20 %
Obec Šemetkovce - 15 %
AGB ekotrend s.r.o. Košice - 65 %

   
Konateľ: RNDr. Milan Dobňák
   
Kontakt: mobil: 0917943346

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.