Rokovania mestskej rady

12. (neplánované) zasadnutie MsR - 10.12.2015 o 13.00 hod.
pozvánka na 12. (neplánované) zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

11. zasadnutie MsR - 27.11.2015 o 9.00 hod.
pozvánka na 11. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

10. (neplánované) zasadnutie MsR - 3.11.2015 o 13.00 hod.
pozvánka na 10. (neplánované) zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

9. zasadnutie MsR - 2.10.2015 o 15.00 hod.
pozvánka na 9. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

8. zasadnutie MsR - 16.9.2015 o 9.00 hod.
pozvánka na 8. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

7. zasadnutie MsR - 15.6.2015 o 9.00 hod.
pozvánka na 7. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

6. (neplánované) zasadnutie MsR - 02.06.2015 o 14.00 hod.
pozvánka na 6. (neplánované) zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

5. (neplánované) zasadnutie MsR - 04.05.2015 o 9.00 hod.
 pozvánka na 5. (neplánované) zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

4. zasadnutie MsR - 31.3.2015 o 14.00 hod.
 pozvánka na 4. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

3. zasadnutie MsR - 2.3.2015 o 9.00 hod.
 pozvánka na 3. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

2. zasadnutie MsR - 13.1.2015 o 14.00 hod.
 pozvánka na 2. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

1. zasadnutie MsR - 7.1.2015 o 16.00 hod. 
 pozvánka na 1. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

34. zasadnutie MsR - 19.9.2014 o 9.00 hod.
 pozvánka na 34. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

33. zasadnutie MsR - 10.6.2014 o 9.00 hod.
 pozvánka na 33. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

32. zasadnutie MsR - 16.4.2014 o 9.00 hod.
 pozvánka na 32. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

31. zasadnutie MsR - 17.2.2014 o 9.00 hod.
 pozvánka na 31. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

30. zasadnutie MsR - 15.1.2014 o 9.00 hod.
 pozvánka na 30. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

29. zasadnutie MsR - 3.12.2013 o 9.00 hodl.
 pozvánka na 29. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

28. zasadnutie MsR - 28.11.2013 o 9.00 hod.
 pozvánka na 28. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

27. zasadnutie MsR - 13.11.2013 o 9.00 hod.
 pozvánka na 27. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

26. zasadnutie MsR - 23.9.2013 o 8.00 hod.
 pozvánka na 26. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

25. zasadnutie MsR - 11. 9. 2013 o 9.00 hod.
 pozvánka na 25. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

24. zasadnutie MsR - 19.6.2013 o 9.00 hod.
 pozvánka na 24. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

23. zasadnutie MsR - 15.4.2013 o 9.00 hod.
 pozvánka na 23. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

22. zasadnutie MsR - 18.3.2013 o 13.00 hod.
 pozvánka na 22. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

21. zasadnutie MsR - 28.2.2013 o 13.00 hod.
 pozvánka na 21. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

20. zasadnutie MsR - 28.1.2013 o 9.00 hod.
 pozvánka na 20. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

19. zasadnutie MsR - 3.12.2012 o 9.00 hod.
 pozvánka na 19. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

18. mimoriadne zasadnutie MsR - 29.11.2012 o 13.30 hod.
 pozvánka na 18. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

17. mimoriadne zasadnutie MsR - 26.10.2012 o 14.45 hod.
 pozvánka na 17. mimoriadne zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

16. zasadnutie MsR - 10.10.2012 o 9.00 hod.
pdf pozvánka na 16. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

15. zasadnutie MsR - 23.8.2012 o 9.00 hod.
pdf pozvánka na 15. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

14. zasadnutie MsR - 18.7.2012 o 9.00 hod.
pdf pozvánka na 14. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

13. zasadnutie MsR - 18.6.2012 o 9.00 hod.
pdf pozvánka na 13. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

12. zasadnutie MsR - 12.4.2012 o 10.00 hod.

pdf pozvánka na 12. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku

11. zasadnutie MsR - 8.2.2012 o 10.00 hod.

pdf pozvánka na 11. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku (388 kB)

10. zasadnutie MsR - 5.12.2011 o 10.00 hod.

pdf pozvánka na 10. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku (107,48 kB)

9. zasadnutie MsR - 14.11.2011 o 13.00 hod.

pdf pozvánka na 9. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku (101 kB)

 8. zasadnutie MsR - 19.10.2011 o 10.00 hod.

pdf pozvánka na 8. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku (33 kB) 

 • Otvorenie
  • Schválenie programu rokovania mestskej rady
  • Určenie zapisovateľa
 • Informácia o realizácii uznesení z rokovania MsR zo dňa 14. júla 2011
  Referuje: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 • Informácia o realizácii uznesení z rokovania MsZ zo dňa 21. júla 2011
  Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 • Návrh dodatku č. 8 ku Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník
  zo dňa 30.12.2000 v znení neskorších jej dodatkov
  Predkladá: Imrich Bednár, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
 • Rôzne
 • Záver

 

7. zasadnutie MsR - 19.9.2011 o 10.00 hod.

pdf pozvánka na 7. zasadnutie Mestskej rady vo Svidníku (61 kB)

 • Otvorenie
  • Schválenie programu rokovania mestskej rady
  • Určenie zapisovateľa
 • Informácia o realizácii uznesení z rokovania MsR zo dňa 14. júla 2011
  Referuje: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 • Informácia o realizácii uznesení z rokovania MsZ zo dňa 21. júla 2011
  Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 • Návrh dodatku č. 8 ku Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník zo dňa 30.12.2000 v znení neskorších jej dodatkov
  Predkladá: Imrich Bednár, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník
 • Ponuka technológie prípravy TÚV v školských zariadeniach Mesta Svidník
  Predkladá: Peter Izsóf, obchodný zástupca SOLARUS, s.r.o.
 • Ponuka na investíciu do siete verejného osvetlenia pre Mesto Svidník
  Predkladajú: Ing. Peter Schramm, FIN.M.O.S., a.s.
                      Ing. Jozef Cudrák, FIN.M.O.S., a.s.
 • Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 v MŠ Ľ. Štúra 23 vo Svidníku
  Referuje: Nataša Šepitková, riaditeľka MŠ Ľ. Štúra 23 vo Svidníku
 • Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 v MŠ 8. mája 31 vo Svidníku
  Referuje: Anna Džupinová, riaditeľka MŠ 8. mája 31 vo Svidníku
 • Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 v MŠ Gen. Svobodu 29 vo Svidníku
  Referuje: Anna Kurečková, riaditeľka MŠ Gen. Svobodu 29 vo Svidníku
 • Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZŠ Komenského 307/22 vo Svidníku 
  Referuje: PaedDr. Helena Lacová, riaditeľka ZŠ Komenského 307/22 vo Svidníku
 • Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku 
  Referuje: Mgr. Miroslav Bačišin, riaditeľ ZŠ 8. mája 640/39 vo Svidníku
 • Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZŠ Karpatská 803/11 vo Svidníku
  Referuje: Mgr. Július Paňko, riaditeľ ZŠ Karpatská 803/11 vo Svidníku
 • Priebežná informácia o otvorení školského roku 2011/2012 na ZUŠ vo Svidníku
  Referuje: Janette Pichaničová, riaditeľka ZUŠ vo Svidníku
 • Priebežná informácia o činnosti Mestskej polície vo Svidníku za 1. polrok 2011 
  Predkladá: Imrich Matiaš, náčelník MsP vo Svidníku 
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku
  Predkladá: Imrich Matiaš, náčelník MsP vo Svidníku 
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 7/2011 o usmerňovaní ekonomickej činnosti 
  Predkladá: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
 • Návrh na dlhodobý prenájom areálu minigolfu
  Predkladá: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 8/2011, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro
  Predkladá: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 9/2011 o verejných kultúrnych podujatiach
  Predkladá: Ing. Ján Mihalík, vedúci Oddelenia kultúry OŠKŠaM MsÚ Svidník
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 1/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na činnosť školského klubu, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
  Predkladá: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník
 • Správa o plnení rozpočtu Mesta Svidník za 1. polrok 2011
  Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
 • Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku Mesta Svidník
  Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
 • Návrh 2. zmeny programového rozpočtu Mesta Svidník na rok 2011
  Predkladá: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
 • Delegovanie poslancov MsZ a zástupcov Mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení 
  Predkladá: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník
 • Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Jozefovi Leľovi
  Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 • Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2011
  Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 • Rôzne
 • Záver

6. zasadnutie MsR - 14.7.2011

 • Otvorenie
 • Informácia o realizácii uznesení z rokovania mestskej rady zo dňa 26.5.2011
  Referuje: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 • Informácia o realizácii uznesení z rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 8.6.2011 a 1.7.2011
  Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 • Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta na Základnej umeleckej škole vo Svidníku
  Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 • Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
  Referujú: Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUS
                  Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ
 • Priebežná informácia o skládke komunálneho odpadu v katastri obce Šemetkovce
  Referuje: RNDr. Milan Dobňák, konateľ Ekoservis Svidník, s.r.o.
 • Priebežná informácia o prevádzkovaní letného kúpaliska Vodný svet
  Referuje: Ing. Jozef Kráľ, konateľ spoločnosti KM-Systém s r.o. Prešov
 • Priebežná informácia o prípravách TUNING ZRAZ Svidník 2011
  Referuje: Marek Biskup, konateľ TUNING ZRAZ, s.r.o.
 • Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2010/2011 a príprava na vykurovaciu sezónu 2011/2012
  Referuje: Michal Husár, riaditeľ Službyt, s.r.o.
 • Vyhodnotenie údržby miestnych komunikácií za I. polrok 2011 a harmonogram ich údržby na II. polrok 2011
  Referuje: Michal Pich, riaditeľ TS
 • Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníku
  Predkladá: Mgr. Janette Pichaničová, riaditeľka ZUŠ
 • Priebežná informácia o vyhlásených výzvach, vypracovaných projektoch, podaných žiadostiach a o ich úspešnosti za obdobie od 1. januára do 30. júna 2011
  Referuje: Ing. Ľuboš Čepan, MsÚ
 • Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva pre otázky rómskej komunity
  Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 • Rôzne
 • Záver

   

5. zasadnutie MsR - 26.5.2011

 • Otvorenie
 • Informácia o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestskej rady
  Referuje: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 • Návrh spolupráce s mestom Svidník
  Predkladá: Ing. Peter BECK, Spoločnosť EDYMAX HOLDING a.s.
 • Návrh riešenie revitalizácie svetelnej sústavy a koncepcie inteligentného osvetlenia mesta Svidník
  Predkladajú: Mgr. Ján VOOK, vedúci odboru MsÚ a zástupca firmy Aster systems Bratislava
 • Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávy a návrh záverečného účtu za rok 2010
  Predkladá: Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 • Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2010
  Predkladá: Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 • Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2011
  Predkladá: Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 • Informácia o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta 2011
  Referuje: Ing. Ján VOOK, vedúci odboru MsÚ
 • Návrh na zaradenie Centra voľného času v meste Svidník do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
  Predkladá:  Mgr. Ján VOOK, poverený vedením odboru MsÚ
 • Návrh na obstaranie Zmeny č. 2 Územného plánu mesta Svidník
  Predkladá:  Imrich BEDNÁR, vedúci odboru MsÚ
 • Návrh na udelenie Ceny mesta MUDr. Aladárovi Šalátovi, CSc.
  Predkladá:  Andrej TYČ, predseda komisie na udeľovanie cien mesta
 • Návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam Alexandrovi Pavlovičovi
  Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
  Predkladá: Ing. Marta JACKOVÁ, vedúca odboru MsÚ
 • Návrh Štatútu mesta Svidník
  Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 • Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta
  Predkladá: Ing. Nikolaj VLČINOV, vedúci odboru MsÚ
 • Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
  Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 • Návrh Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva vo Svidníku
  Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 • Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2011
 • Predkladá: Ing. Ján HOLODŇÁK, primátor mesta
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011
  Predkladá: Ing. Stanislav FEK, hlavný kontrolór mesta
 • Rôzne
 • Záver
 

4. zasadnutie MsR - 27.4.2011

 • Otvorenie
 • Informácia o realizácii uznesení z ostatného rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • Informácia o pripravenosti kúpaliska na letnú sezónu 2011
 • Informácia o stave príprav výstavby nákupného centra LIDL
 • Návrh spolupráce s mestom Svidník
 • Informácia o činnosti ÚzS SČK vo Svidníku a zhodnotenie spolupráce s mestom na spoločných akciách
 • Vyhodnoenie zimnej vykurovacej sezóny a informácia o príprave letnej údržby tepelného hospodárstva
 • Informácia o realizácii vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov
 • Správa o výsledkoch inventarizácie v hospodárstve mestskej samosprávy za rok 2010
 • Informácia o poskytovaní sociálnych služieb v meste Svidník
 • Informácia o situácii v mestskej autobusovej doprave
 • Informácia o vykonanom audite elektroinštalácie v obytnom dome 52 b.j. na ul. Sov. hrdinov a o možnosti riešenia
 • Návrh rokovacieho poriadku MsR vo Svidníku
 • Rôzne
 • Záver

3. zasadnutie MsR - 28.2.2011

Program:
 

 • Otvorenie
 • Informácia o realizácii uznesení z ostatných rokovaní mestskej rady a z posledného rokovania MsZ minulého volebného obdobia konaného 12. novembra 2010 a o realizácii uznesení ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • Informácia o činnosti VK Slávia Svidník a o návrhu spolupráce s mestom Svidník
 • Informácia o činnosti Futbalového klubu DRUSTAV Svidník 
 • Informácia o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste
 • Prerokovanie materiálov predkladaných na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku
 •  a) Informácia o prípravách 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
 •  b) Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva
 •  c) Informácia o prevádzkovaní bazéna pri ZŠ 8. mája
 •  d) Návrh na delegovanie poslancov MsZ a zástupcov mesta Svidník do rád škôl a školských zariadení
 • e) Návrh na zaradenie Centra voľného času v meste Svidník do siete škôl, školských zariadení, stredísk       praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
 • f)  Návrh zásad rozpočtového hospodárenia mesta Svidník
 • g) Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník
 • h) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením na činnosť školského klubu, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 • i) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Svidník
 • j) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta
 • k) Návrh komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník
 • l)  Návrh na zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta
 • m) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010
 • n)  Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2010
 • o)  Informácia o realizácii zmluvy a jej dodatkov o výkone vo verejnom záujme v Mestskej hromadnej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Svidník
 • p) Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2011 v zmysle VZN mesta Svidník č. 7/2005
 • q) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií
 • r)  Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na I. polrok 2011
 •  Rôzne
 •  Záver

 

2. zasadnutie MsR - 26.1.2011

Program:

 • Otvorenie
 • Informácia o realizácií uznesení z ustanovujúceho zasadania mestského zastupiteľstva
 • Správa o činnosti Technických služieb za rok 2010
 • Predbežná informácia o plnení programového rozpočtu mesta za rok 2010
 • Informácia o realizácii investičných akcií v meste
 • Informácia o predkladaní projektov do jednotlivých fondov
 • Zhodnotenie činnosti komunitnej sociálnej práce a zámery na ďalšie obdobie
 • Rôzne

 

1. zasadnutie MsR - 18.1.2011

 Program:

 • Otvorenie
 • Stanovisko mestskej rady k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu stavby Svidník, 54 b.j. nižšieho štandardu, II. etapa - 18 b.j. blok B vrátane technickej vybavenosti.
 • Rôzne
 • Záver

 

 

1.      Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie zapisovateľa
 
2.      Informácia o realizácii uznesení z rokovania mestskej rady zo dňa 26.5.2011
Referuje: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 
3.      Informácia o realizácii uznesení z rokovaní mestského zastupiteľstva zo dňa 8.6.2011 a 1.7.2011
Referuje: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 
4.      Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta na Základnej umeleckej škole vo Svidníku
Predkladá: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta
 
5.      Vyhodnotenie 57. slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
Referujú: Ing. Peter Sokol, predseda ÚR ZRUSR
                Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ
 
6.      Priebežná informácia o skládke komunálneho odpadu v katastri obce Šemetkovce
Referuje: RNDr. Milan Dobňák, konateľ Ekoservis Svidník, s.r.o.
 
 
7.      Priebežná informácia o prevádzkovaní letného kúpaliska Vodný svet
Referuje: Ing. Jozef Kráľ, konateľ spoločnosti KM-Systém s r.o. Prešov
 
8.      Priebežná informácia o prípravách TUNING ZRAZ Svidník 2011
Referuje: Marek Biskup, konateľ TUNING ZRAZ, s.r.o.
 
9.      Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2010/2011 a príprava na vykurovaciu sezónu 2011/2012
Referuje: Michal Husár, riaditeľ Službyt, s.r.o.
 
10. Vyhodnotenie údržby miestnych komunikácií za I. polrok 2011 a harmonogram ich údržby na II. polrok 2011
Referuje: Michal Pich, riaditeľ TS
 
11. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy vo Svidníku
Predkladá: Mgr. Janette Pichaničová, riaditeľka ZUŠ
 
12. Priebežná informácia o vyhlásených výzvach, vypracovaných projektoch, podaných žiadostiach a o ich úspešnosti za obdobie od 1. januára do 30. júna 2011
Referuje: Ing. Ľuboš Čepan, MsÚ
 
13. Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva pre otázky rómskej komunity
Predkladá: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
 
14. Rôzne
 
15. Záver

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.