Detský folklórny súbor MAKOVIČKA

Zriaďovateľ: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
Umelecká: PhDr. Mária Pajzinková
Organizačná vedúca: Mgr. Marta Bojkasová
Kontakt: tel.: 054 752 1068
fax: 054 752 1507
mobil: 0903 603 770, 0908 310 665
e-mail: pos@slovanet.sk
web: www.osveta.sk

Detský folklórny súbor Makovička vznikol vo februári 1997. Cieľom tohto detského kolektívu je uchovávať detský, hudobný a tanečný folklór najmä z východného Slovenska. Dramaturgia súboru spočíva v spracovaní detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní.

Momentálne pracuje na rozvoji našich tradícií 110 malých folkloristov, ktorí sa stali pravidelnými účastníkmi súťažných prehliadok a rôznych detských festivalov doma aj v zahraničí. Tanečnú zložku tvoria tri skupiny rozdelené podľa veku. Okrem nich veľmi úspešne pracuje detská spevácka skupina (12 detí) a ľudová hudba (12 detí).

DFS Makovička naštudoval 17 choreografií, množstvo spevov a 6 samostatných celovečerných programov. Deti absolvovali vyše 100 verejných vystúpení na Slovensku (Medzilaborce, Snina, Bardejov, Vranov nad Topľou, Prešov a iné), a okolo 25 v zahraničí (Ukrajina, Nemecko, Macedónsko, Grécko, Rumunsko, Poľsko, Česká republika, Francúzsko).

DFS Makovička sa za krátky čas dostal do povedomia širokej verejnosti. Stal sa tak najmladšou zárukou budúcnosti rozvoja tradícií ľudového umenia regiónu Šariš.

Existujúce fotogalérie:

  • Všeobecné fotografie

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.