Podduklianská knižnica

Riaditeľ: Mgr. Kamil Beňko
Otváracie hodiny:

pondelok - streda (8.00 - 17.00)
štvrtok (08.00 - 16.00)
piatok (08.00 - 17.00)
sobota (08.00 - 12.00)

Kontakt: tel.: 054 788 2190, 054 788 2191, 054 788 2192
fax: 054 788 1161
mobil: 0905 334 569
e-mail:
web: http://www.podduklianskakniznica.sk

 

Sprístupňuje:

1. knihy

 • leporelá a knihy pre najmenších čitateľov,
 • rozprávky, báje, legendy, ...
 • dievčenské a dobrodružné romány,
 • prózu a poéziu slovenských autorov, českú literatúru, preklady zo svetovej literatúry,
 • životopisy významných osobností, cestopisy,
 • historické, vojnové a detektívne romány, sci-fi, ...
 • odbornú a populárno-náučnú literatúru zo všetkých vedných odborov pre deti, mládež i dospelých,
 • encyklopédie, slovníky, učebnice,
 • regionálne dokumenty.

2. ostatné dokumenty

 • hudobniny /noty/, gramofónové platne, magnetofónové kazety /hudba, hovorené slovo, jazykové kurzy/, CD-platne, videokazety, elektronické dokumenty - CD-ROM,
 • dennú tlač, odborné a populárno-náučné časopisy pre deti, mládež, dospelých.

Poskytuje:

1. výpožičné služby

 • absenčné /mimo knižnice/
 • prezenčné /v knižnici/
 • medziknižničné výpožičné služby /MVS - z iných knižníc a iným knižniciam/
 • rezervovanie a prolongovanie knižničných dokumentov
 • prezenčné počúvanie hudobných dokumentov

2. bibliografické a konzultačné služby

3. informačné služby

 • systémom katalógov a kartoték v lístkovej forme a prostredníctvom elektronického katalógu on-line o fondoch knižnice
 • faktografické a odborné na základe primárnych s sekundárnych prameňov
 • z vlastných databáz /regionálna bibliografia, mládež, cirkev, dejiny miest a obcí, regionálna zbierka/ informácie

5. elektronické služby

6. metodické služby

7. knižnično-informačné služby obciam regiónu Svidník prostredníctvom bibliobusa

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.