SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

SNM - Múzeum ukrajinsej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov - Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo roku 1956 v Prešove (do r. 1993 Múzeum ukrajinskej kultúry), vo Svidníku sídli od r. 1964. Tu sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko-odborná a kultúrno-výchovná činnosť.

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku - jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku.

Na ploche 1700 m2 dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Expozícia, - okrem prvej časti ČLOVEK A PRÍRODA, v ktorej je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody, ktorá bola jedným z hlavných determinantov celkového spôsobu života človeka a sociálno-ekonomického vývoja prezentovanej oblasti, - je členená chronologicky a zahrňuje obdobie od PRAVEKU cez obdobie FEUDALIZMU, KAPITALIZMU až po SÚČASNOSŤ. V expozícií sú exponované unikátne archeologické nálezy - mamutí kel a mamutí zub z okolia Svidníka, kamenné sekeromlaty, kamenné sekery, amforovité nádoby a pod., - stredoveké písomné pamiatky, o vzniku jednotlivých obcí, dokumenty o národnostnom postavení západoukrajinského obyvateľstva, ukážky hmotnej a duchovnej kultúry. Patričná pozornosť sa venuje dokumentácii literárnych úsilí Rusínov - Ukrajincov.

Na Slovensku okrem Slovákov žijú aj národnostné menšiny. Jednou z nich je národnostná menšina Rusínov - Ukrajincov, ktorá kompaktne obýva severovýchodnú časť republiky a rozptýlene žije na celom jej území. SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno - historického, politického a sociálneho vývoja tohto obyvateľstva od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo roku 1956 v Prešove (do r.1993 Múzeum ukrajinskoj kultúry), vo Svidníku sídli od r. 1964. Tu sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko - odborná a kultúrno - výchovná činnosť. Hlavnou expozíciou Múzea ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku je kultúrno - historická expozícia.  Expozícia, okrem prvej časti ČLOVEK a PRÍRODA, v ktorej je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody, ktorá bola jedným z hlavných determinantov celkového spôsobu života človeka a sociálno - ekonomického vývoja prezentovanej oblasti, je členená chronologicky a zahrňuje obdobie od praveku cez obdobie feudalizmu, kapitalizmu až po súčasnosť. V expozícii sú exponované unikátne archeologické nálezy - mamutí kel a mamutí zub z okolia Svidníka. Kamenné sekeromlaty, amforovité nádoby, stredoveké písomné pamiatky o vzniku jednotlivých obcí, dokumenty o sociálnom a národnostnom postavení západoukrajinského obyvateľstva, ukážky hmotnej a duchovnej kultúry. Patričná pozornosť sa venuje dokumentácii literárnych úsilí Rusíno - Ukrajincov na Slovensku.

Ochrana pamiatok ľudovej kultúry je jednou z hlavných úloh špecializovaného Múzea ukrajinsko - rusínskej kultúry vo Svidníku. Okrem všeobecnej dokumentácie a prezentácie materiálnej a duchovnej kultúry pristúpilo toto múzeum v roku 1975 k realizácii národnostnej expozície v prírode SKANZENU, ktorá je ďalšou expozíciou tohto múzea. Pracovníci múzea sa rozhodli vytvoriť komplexnú národopisnú expozíciu,  ktorá by na základe výrazného hmotného materiálu podávala návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok ľudu v minulých historických obdobiach. Jednou z najreálnejších foriem jej riešenia je inštalácia expozície v objektoch ľudovej architektúry, ktoré tvorili jednu z podstatných súčastí životného prostredia minulých generácií. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícii zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia - rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náradia

Adresa:
ul. Centrána 258
089 01 Svidník
tel.: +421 54 7882 100, +421 54 7882 101
fax: +421 54 7882 102
Email: muzeum@muk.sk
Web: www.muk.sk

Riaditeľ múzea:
PhDr. Miroslav SOPOLIGA, DrSc

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.