Kultúrne pamiatky

Drevené cerkvy východného obradu

Cerkvy, ktoré sa tiahnu slovensko-poľským pohraničím od Starého Smokovca až po obec Inovce pri ukrajinskej hranici sú dedičstvom UNESCA. Tieto jedinečné sakrálne stavby zobrazujú kultúru a tradície ľudí v ukrajinsko-rusínskej oblasti a odkaz Solúnskych bratov Cyrila a Metóda.

Muzeum.sk - Drevené kostolíky na Slovensku
Karpatská drevená cesta
Drevené chrámy
 

 

Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov-Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť.

Slovenské národné múzeum

 

 

Skanzen - národná expozícia v prírode SNM

Na skanzene vo Svidníku sa sústreďujú najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania z historie Ukrajinov-Rusinov. V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný typický ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícii zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia - rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia.

 

Galéria Dezidera Millyho

Galéria sa nachádza v barokovom kaštieli z 18. stor. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov od 16. stor. po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikôn, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.