Oldřich Kvapil

generálmajor doc. Ing. Oldřich Kvapil CSc.

Čestný občan Svidníka generálmajor doc. Ing. Oldřich Kvapil CSc. sa narodil 12. novembra 1918 v Rovensku pod Traskami v okrese Semily. Pochádza z početnej rodiny drobného remeselníka. V roku 1937 sa prihlásil do armády, ktorej zasvätil celý svoj život. Svoje vlastenectvo osvedčil v rokoch 2. svetovej vojny, keď so zbraňou v ruke ako príslušník 1. Čs. armádneho zboru pomáhal poraziť fašistických votrelcov. Zúčastnil sa bojov o Kyjev, Rudu a Bielu Cerkov. Zúčastnil sa aj Karrpatsko-duklianskej operácie. Má veľký podiel na oslobodzovaní viacerých obcí okresu i samotného Svidníka.

Po oslobodení ukončil vysokú vojenská školu a pôsobil v armáde v rozličných dôležitých funkciách na rôznych stupňoch velenia. Pracoval tiež oko vysokoškolský pedagóg. V roku 1967 sa stal generálom. Od roku 1975 je na dôchodku. Pri príležitosti 40. výročia oslobodenia Svidníka sa v roku 1985 stal Čestným občanom Svidníka.
Generál O. Kvapil je publicisticky veľmi aktívny. Je autorom niekoľkých kníh. Najznámejšie z nich sú Bouře v Karpatech a Návrat z bouře.

Podduklianský okres mu prirástol k srdcu. „Mám rád týchto prostých ľudí pod Duklou, prežili veľa utrpenia a biedy, zaslúžia si úctu všetkých našich občanov,“ vyznáva sa zo svojej lásky ku kraju a ľudom, ktorých oslobodzoval v rokoch fašistickej poroby. Na viacerých miestach ho uvádza aj Ludvik Svoboda v knihe z Buzuluku do Prahy. S Ludvíkom Svobodom prešiel celú bojovú cestu z Buzuluku až do Prahy.

V knihe spomienok Návrat z bouře opisuje aj Svidník v čase neľútostných bojov: „V polovici decembra 1944 boli jednotky nášho útvaru rozmiestnené v pásme od Svidníka po Nižný Orlík. Svidník patril do nášho pásma bojovej činnosti. Lenže, aký to bol vtedy Svidník! Boli dokonca dva Svidníky, Vyšný a Nižný. Oba boli rovnako vypálené a zničené. Iba jedna väčšia murovaná budova, pravdepodobne nejaký úrad alebo škola, mala aspoň všetky steny a pevné, nepoškodené izby. Tam sa usadil veliteľ jednotky, ktorej sme zverili obranu priestoru obidvoch vtedajších Svidníkov.“

Generálmajor doc. Ing. Oldřich Kvapil CSc zomrel 1.januára 2011.  Navždy však zostane naším čestným občanom, na ktorého budeme spomínať s láskou, úctou a uznaním.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.