Pohotovosť

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Mapa: poloha nemocnice

Dospelí: 054/7860338

Deti: 054/7860538

Lekárske služby prvej pomoci: rozpis služieb

Lekárne: rozpis služieb

Stomatologická: rozpis služieb

Počasie

Regionálna rozvojová agentúra

Názov:  Regionálna rozvojová agentúra
Sídlo:  MUDr. Pribulu č.1
089 01  Svidník
E-mail:  rrask@vl.sk
Web:  www.rrasvidnik.sk
Riaditeľ: Ing. Miron MIKITA
Tel./ fax:  054/ 788 1390, 054/ 788 1392
Mobil: 0903/ 854 855
Poloha/ mapa:  zobraziť

RRA Vznikla v súvislosti s potrebou riešenia problémov v sociálno-ekonomickej oblasti na základe uznesenia vlády SR číslo 691 zo dňa 19. septembra 1995, ako záujmové združenie právnických osôb. Svoju činnosť začala 18. novembra 1996. Je členom Slovenskej asociácie regionálnych rozvojových agentúr a je zaradená do integrovanej siete RRA.

Poslaním a cieľom agentúry je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu podporou malého a stredného podnikania, zhodnocovaním majetku samospráv a poskytovaním služieb organizáciám a občanom. Agentúra vypracováva rôzne zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí. Pôsobí hlavne na území okresov Svidník, Stropkov, Bardejov, ale aj v ostaných častiach Prešovského kraja.

Zameranie:

 • spracovanie, koordinácia a realizácia programu rozvoja regiónu
 • spracovanie projektov zameraných na reštruktualizáciu a revitalizáciu ekonomiky regiónu
 • spracovanie podnikateľských zámerov
 • organizovanie odbornej školiacej činnosti
 • podpora a pomoc pri zavádzaní nových informačných technológií
 • sprostredkovanie kontaktov s domácimi a zahraničnými partnermi
 • spolupráca s inštitúciami v SR aj v zahraničí podieľajúcimi sa na tvorbe regionálnej politiky a pomoci rozvoja regiónu
 • propagácia regiónu v SR a v zahraničí
 • organizovanie trhov a výstav
 • návrh a výroba rôznych propagačných materiálov
 • vykonávanie kancelárskych a administratívnych prác
 • vedenie účtovníctva pre malých a stredných podnikateľov

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.