Ogólne informacje na temat Svidníka i jego okolic

Obecnie miasto Svidník posiada ponad 12 000 mieszkańców, jest niekwestionowanym administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym centrum regionu. Przez Svidník przebiega również niezwykle istotna droga międzynarodowa, przechodząca przez Vyšný Komárnik – Barwinek, czyli największe przejście graniczne ze Słowacji do Polski. Na obrzeżach Svidníka znajduje się lotnisko. Największe zakłady przemysłowe to SVIK oraz Zakłady Spożywcze. W ostatnim czasie silnie rozwija się sektor prywatny, głównie w przemyśle przetwórczym, w handlu, usługach i rolnictwie.

Podczas gdy w odległej przeszłości o zdrowie mieszkańców dbał jeden lub, co najwyżej dwóch lekarzy, dziś w Svidníku znajduje się nowoczesny szpital z przychodnią, oddany do użytku w roku 1981.

W mieście znajdują się cztery szkoły podstawowe, Podstawowa Szkoła Specjalna z internatem, Katolicka Szkoła Podstawowa św. Jerzego, Podstawowa Szkoła Artystyczna oraz siedem szkół średnich - Liceum im. Bohaterów Dukli, Technikum Odzieżowe, Zespół Szkół - Akademia Handlowa, Zespół Szkół – Akademia Hotelarska, Liceum bł. Matki Teresy oraz Katolicka Średnia Szkoła Pielęgniarska im. Miłosiernego Samarytanina, jak również Technikum Odzieżowe im. gen. L. Svobody oraz Średnia Szkoła Techniczna. Szkoły podstawowe oraz średnie znajdują się również w mieście Giraltovce oraz w poszczególnych gminach regionu.

Obok dwóch muzeów (Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Kultury Ukraińskiej oraz Muzeum Wojskowe) w Svidníku mieści się również Wojewódzkie Archiwum Państwowe z cennymi zbiorami i dokumentami z lat 1918-1990. Poddukliańska Biblioteka w Svidníku, jako pierwsza na Słowacji, realizuje holendersko-słowacki projekt wypożyczania książek w bibliobusie.

W okresie letnim pod względem turystycznym niezwykle atrakcyjny jest przede wszystkim ogólnokrajowy Festiwal Kultury Rusinów-Ukraińców Słowacji, który odbywa się rokrocznie w miejskim amfiteatrze już od roku 1956.

Miasto i okoliczne wsie wprawdzie nie wyróżniają się cennymi i artystycznie wartościowymi budowlami świeckimi, posiadają jednak niezwykle cenne sakralne, murowane, ale głównie drewniane obiekty, w których odbicie w pełni znalazł geniusz miejscowego budownictwa ludowego. Znajdujące się w regionie jedenaście drewnianych cerkwi obrządku wschodniego – najwięcej na wschodniej Słowacji, należy do kategorii narodowych zabytków kultury.

Niektóre murowane kościoły greckokatolickie oraz rzymskokatolickie, czy też budynki o znaczeniu rolniczym należące do drewnianej architektury ludowej zostały uznane za zabytki kultury. Do narodowych zabytków kultury należą również Pomnik Armii Czechosłowackiej w Dukli wraz z areałem oraz Pomnik Armii Radzieckiej w Svidníku z cmentarzami. W Hunkovcach znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich poległych podczas drugiej wojny światowej.

Nad amfiteatrem w Svidníku znajduje się ekspozycja plenerowa Słowackiego Muzeum Narodowego (SNM-ŠMUK) – skansen. Do zabytków kultury należy również pałacyk z roku 1795 oraz budynek byłego sądu wojewódzkiego, gdzie obecnie mieści się Podduklańskie Centrum Oświaty. Jest to budynek pochodzący z przełomu XIX i XX wieku z przewagą elementów neoklasycystycznych. Z XIX wieku pochodzi również budynek w centrum miasta, w którym znajduje się stała ekspozycja Muzeum Kultury Ukraińskiej.

Dominującym elementem centrum Svidníka jest jedyny w Europie Środkowej Pomnik gen. Ludvíka Svobody. Dominantami architektonicznymi są dwa kościoły greckokatolickie, odrestaurowane w latach 1993-1996, prawosławna cerkiew św. Trójcy, wybudowana między sierpniem 1993 a sierpniem 1994 oraz kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Jezusowego, poświęcony w lipcu 1996.

Obecnie nieustannie trwają prace służące odnawianiu i rozbudowywaniu miasta. Do połączenia osiedli Dukla oraz Utra doszło w roku 2003. Dokończono część budynku nowej Galerii Kultury, w której obecnie siedzibę mają filie Urzędu PSVaR oraz Słowackiej Kasy Oszczędności s.a.

Fani sportu mogą korzystać w Svidníku ze świetnej jakości kortów tenisowych oraz letniego kąpieliska.

Niewielki region Svidníka przyniósł światu znaczące osobowości. Wśród nich prym wiedzie naukowiec Słowackiej Akademii Nauk Dionizy Ilkovič z Šarišskiego Štiavnika, fizyk i współodkrywca polarografii i rzeźbiarz František Gibala z Krajnej Poľany oraz prawosławny arcybiskup Laur – Vasiľ Škurla z Ladomirovej, który działał w USA. Komunistyczny polityk Vasiľ Biľak urodził się w Krajnej Bystrej. W Svidníku działał artysta narodowy, malarz Dezider Milly. Jego obrazy znajdują się w galerii noszącej jego imię.

Okolica Svidníka dostarcza możliwość zaznajomienia się ze zwyczajami ludowymi m.in. tradycją malowania wielkanocnych jajek, jak również posiada szeroką ofertę pieszego zwiedzania terenu po oznaczonych trasach, możliwość biwakowania, trasy rowerowe, agroturystykę, możliwości kąpieli latem, a zimą jazdy na nartach i sankach. Okoliczne lasy są niezwykle bogate w leśne owoce i grzyby.

2008 © Miasto SvidníkRealizacja © GRAND STUDIO, s.r.o.