Muzeum Kultury Ukraińskiej

Słowackie Muzeum Narodowe SNM – Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku jest instytucją narodową, której zadaniem i posłaniem jest dokumentacja głównych etapów historyczno- kulturalnego, politycznego i społecznego rozwoju Rusinów-Ukrainców na Słowacji od czasów najstarszych aż po dzień dzisiejszy. Powstało w roku 1956 w Prešovie (do r. 1993 jako Muzeum Kultury Ukraińskiej), w Svidníku mieści się od r. 1964. Tu też stopniowo rozwijała się jego systematyczna działalność naukowo-badawcza, wydawnicza, metodyczno-specjalistyczna, kulturalno-pedagogiczna oraz ta najważniejsza, dotycząca gromadzenia zbiorów.

SNM - Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku – wyjątkowe specjalistyczne i najstarsze narodowe muzeum na Słowacji.

Na powierzchni 1700 m2 dokumentuje kulturalno-historyczne etapy rozwoju ukraińsko-rusińskich mieszkańców Słowacji od czasów najstarszych po teraźniejszość. Ekspozycja - oprócz części pierwszej CZŁOWIEK I PRZYRODA, w której została przedstawiona flora i fauna, które to były jednym z głównych determinantów sposobu życia ludzi oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego prezentowanego regionu - jest chronologicznie podzielona i obejmuje okres od PREHISOTRII poprzez okres FEUDALIZMU, KAPITALIZMU aż po WSPÓŁCZESNOŚĆ. W ekspozycji znajdują się unikalne znaleziska archeologiczne – kieł mamuci oraz mamuci ząb z okolic Svidníka, kamienne tasaki, kamienne siekiery, naczynia w kształcie amfory itd. - średniowieczne zabytki piśmiennicze dotyczące powstawania poszczególnych gmin, dokumenty o przynależności narodowościowej zachodnioukraińskich mieszkańców, przejawy kultury duchowej i materialnej. Szczególna uwaga poświęcona jest dokumentacji działań literackich Rusinów-Ukraińców.

Na Słowacji oprócz Słowaków mieszkają również mniejszości narodowe. Jedną z nich jest mniejszość Rusinów-Ukraińców, która jednolicie zamieszkuje północno-wschodnią część Republiki, zaś w rozproszeniu mieszka na całym jej terytorium. SNM - Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej w Svidníku jest instytucją narodową, której posłaniem jest dokumentowanie podstawowych etapów kulturalno-historycznego, politycznego i społecznego rozwoju Ukraińców-Rusinów od czasów najstarszych po teraźniejszość. Powstało w roku 1956 w Prešovie (do r. 1993 Muzeum Ukraińskiej Kultury), w Svidníku mieści się od roku 1964. Tu też stopniowo rozwijała się jego systematyczna działalność naukowo-badawcza, wydawnicza, metodyczno-specjalistyczna, kulturalno-pedagogiczna. Główną ekspozycją Muzeum Kultury Ukraińsko – Rusińskiej w Svidníku jest ekspozycja kulturalno-historyczna. Ekspozycja - oprócz części pierwszej CZŁOWIEK I PRZYRODA, w której została przedstawiona flora i fauna, które to były jednym z głównych determinantów sposobu życia ludzi oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego prezentowanego regionu, - jest chronologicznie podzielona i obejmuje okres od PRAWIEKU poprzez okres FEUDALIZMU, KAPITALIZMU aż po WSPÓŁCZESNOŚĆ. W ekspozycji znajdują się unikalne znaleziska archeologiczne – kieł mamuci oraz mamuci ząb z okolic Svidníka, kamienne tasaki, kamienne siekiery, naczynia w kształcie amfory itd., - średniowieczne zabytki piśmiennicze dotyczące powstawania poszczególnych gmin, dokumenty o przynależności narodowościowej zachodnioukraińskich mieszkańców, przejawy kultury duchowej i materialnej. Szczególna uwaga poświęcona jest dokumentacji działań literackich Rusinów-Ukraińców na Słowacji.

Ochrona zabytków ludowej kultury jest jednym z głównych zadań Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej w Svidníku. Obok różnego rodzaju dokumentacji i prezentacji kultury materialnej i duchowej, muzeum to przystąpiło w roku 1975 do realizacji ekspozycji w plenerze SKANSENU, która stała się kolejną z ekspozycji tego muzeum. Pracownicy muzeum zdecydowali się stworzyć kompleksową ekspozycję etnograficzną, która by na podstawie wyraźnego, namacalnego materiału przedstawiała zwiedzającym całościowe wyobrażenie podstawowych warunków życia ludzi żyjących w minionych wiekach. Jedną z najbardziej wiarygodnych form jej przedstawienia jest instalacja ekspozycji w obiektach ludowej architektury, które były jednym z najważniejszych elementów i częścią życia minionych generacji. Oprócz głównych rodzajów domostw, w ekspozycji zostały ukazane wszystkie rodzaje tradycyjnych budynków gospodarskich: stodoły, chlewy, spichlerze, szopy, piwnice, studnie oraz inne mniejsze budowle. Obiekty te zostały wykorzystane do prezentacji eksponowanego w nich tradycyjnego sprzętu rolniczego – różnego rodzaju wozów, pługów, bram, koszy na zboże i najróżniejszych innych sprzętów.

Adres:
Centrána 258, 089 01 Svidník
Tel.: +421 54 7882 101
E-mail: muzeum@muk.sk
Web: www.muk.sk

2008 © Miasto SvidníkRealizacja © GRAND STUDIO, s.r.o.