Drewniane cerkwie we wschodniej Słowacji

Północno-wschodnia Słowacja dzięki swojemu geograficznemu położeniu w Centrum Europy oraz w wyniku różnych uwarunkowań historycznych stała się skrzyżowaniem kultur, które w tym miejscu spotykały się, wpływały na siebie i dalej szerzyły w różnych kierunkach. Na tym terenie w ciągu wieków powstały cenne zabytki architektoniczne, dziś bezdyskusyjnie należące do skarbnicy światowej kultury. Ich niezwykle istotną częścią są drewniane budowle sakralne, które swoją oryginalnością, zastosowaniem techniczno-artystycznych rozwiązań architektonicznych oraz społecznym znaczeniem zostały zaliczone do najcenniejszych zabytków kultury Republiki Słowackiej i są chronione jako narodowe zabytki kultury. Cerkwie drewniane, które zachowały się na północno-wschodniej Słowacji w lokalizacjach ze znaczną ilością rusińskich mieszkańców, są istotnym przejawem mistrzostwa ludu, jego zamiłowania do piękna i harmonii z otaczającym światem. Są jednocześnie wyrazem szacunku i miłości do Boga, miłości do bliźniego oraz dumy ze swych starosłowiańskich – rusińskich tradycji.

Tekst poprawiony, zaczerpnięty z publikacji: Miroslav Sopoliga „Perly ľudovej architektúry“, 1996.

Lista drewnianych cerkwi (kościołów) w okolicy:

 • Bodružal
 • Dobroslava
 • Havranec
 • Hunkovce
 • Korejovce
 • Krajné Čierno
 • Krajné Čierno
 • Kurimka
 • Ladomirová
 • Medvedie
 • Miroľa
 • Nižný Komárnik
 • Príkra
 • Svidník - Nová Polianka
 • Šemetkovce
 • Vyšný Komárnik

2008 © Miasto SvidníkRealizacja © GRAND STUDIO, s.r.o.