Aktuality / Primátor prijal Vladimíra Popíka

 

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prijal primátor mesta Ján Holodňák Vladimíra Popíka. Jubilantovi sa poďakoval za doterajšiu prácu a zaželal mu veľa, šťastia, zdravia, úspechy v pracovnom i rodinnom živote a poprial mu ešte veľa prejdených turistických kilometrov. Primátor odovzdal oslávencovi ďakovný list, kyticu kvetov a malý darček.  K blahoželaniu sa pripojil aj predseda ZO OZ Sloves pri mestskom úrade Ján Štefanišin.
Ing. Vladimír Popík pochádza z Vislavy a po ukončení vysokej školy nastúpil na bývalý Okresný národný výbor vo Svidníku,  kde pracoval ako okresný energetik, potom ako vedúci odboru výstavby a ÚP. V roku 1991 pracoval na Okresnom úrade vo Svidníku ako vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a neskôr ako jeho prednosta. V roku 1995 nastúpil na Mestský úrad vo Svidníku ako vedúci oddelenia výstavby, dopravy, ŽPaRR. V rokoch 1998 – 2003 bol prednostom Okresného úradu vo Svidníku, potom pôsobil na mestskom úrade na úseku regionálneho rozvoja a do roku 2010 bol prednostom mestského úradu. V súčasnosti pracuje na mestskom úrade na oddelení výstavby, dopravy, ŽPaRR. Jeho koníčkami sú literatúra a turistika.             J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.